Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teholähde-elektroniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teuvo Suntio

Osaamistavoitteet

- Osaa käyttää teholähteisiin liittyvää terminologiaa, analysoida erilaisten teholähteiden toimintaa komponenttien rasitusten määrittämiseksi ja niiden valitsemiseksi teholähteeseen.
- Osaa selittää ja analysoida teholähteiden dynaamisia ominaisuuksia ja soveltaa niitä takaisinkytketyn säädön suunnitteluun ja sen todentamiseen.
- Osaa selittää ja analysoida teholähteen EMI häiriöiden syntymekanismeja sekä soveltaa niiden vaimennusmenetelmiä EMI häiriöiden vaimentamiseksi sallitulle tasolle.
- Antaa valmiudet toimia alansa asiantuntijana ja kehittäjänä sekä suorittaa tieteellisiä jatko-opintoja.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Elektroniikka 25 op Suositeltava
Systeemitekniikka 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava
Tehoelektroniikka 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opintokokonaisuuteen tehdään diplomityö, on myös opintojakso SET-2590 Sähköenergiatekniikan diplomityöseminaari pakollinen.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TEL-1080 Hakkuriteholähteet 5 op III  
TEL-1200 Hakkuriteholähteiden dynamiikka 5 op III  
TEL-1240 Hakkuriteholähteiden EMC 5 op III  
TEL-1280 Tehoelektroniikan suunnitteluprojekti 5-8 op III  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op
ACI-42070 Identifiointi 5 op
ELE-2301 Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet 4 op
ELE-3150 EMC-suunnittelu 5 op
ELE-3200 Elektroniikan tuotekehitys 7 op
SET-1520 Sähköenergiatekniikan uudet sovellukset 5 op
SET-2490 Sähköenergiatekniikan projektityö 2-10 op
SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet 5 op
SMG-4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi 5 op
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op
SMG-4450 Aurinkosähkö 5 op
SMG-4550 Vaihtoehtoisen sähköenergiateknologian case-harjoitukset 5 op
TEL-1160 Tehoelektroniikan komponentit 5 op

Lisätiedot

Teholähde-elektroniikassa paneudutaan hakkuriteholähteiden tuotekehityksen problematiikkaan tasapainotilan analyysin, dynaamisen mallintamisen, säädön suunnittelun ja EMC-häiriöiden vaimentamisen näkökulmasta. Opinnot voi suunnata myös valotekniikkaan, erilaisiin valolähteisiin ja optisiin järjestelmiin ja niiden ohjauksessa käytettävään tehoelektroniikkaan.

Viimeksi muokattu05.04.2011