Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Talotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Ahlstedt

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- -pystyy tuottamaan diplomityön talotekniikan alueelta
- -pystyy toimimaan talotekniikan asiantuntija-, tutkimus- ja kehitystehtävissä
- -osaa soveltaa osaamistaan jäähdytys- ja LVI-järjestelmien suunnittelussa ja kehittämisessä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset talotekniikan tieteellisiin jatko-opintoihin ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Energia- ja prosessitekniikka 26 op Suositeltava
Energiatekniikka 25 op Suositeltava
Talotekniikka 26 op Suositeltava

Energia- ja prosessitekniikan aineopintoja on täydennettävä opintojaksoilla ENER-5050 ja ENER-5200 tai vastaavilla tiedoilla. Energiatekniikan aineopintoja on täydennettävä talotekniikan aineopinnoista puuttuvilla opintojaksoilla. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ENER-5010 LVI-järjestelmien suunnittelu 5 op
ENER-5240 Jäähdytystekniikka 2 5 op
ENER-7200 Prosessien simulointi 5 op
MEC-6125 Rakennusten energiatekninen suunnittelu 5 op
Yhteensä 20 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-1250 Järjestelmien ohjaus 5 op
ENER-3051 Lämmönsiirron jatkokurssi 3 op
ENER-5880 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-6 op
ENER-8100 Energiatalous 5 op
MEC-6110 Prosessikoneiden ja -järjestelmien optimointi 5 op
RTT-1010 Rakennusalan kustannuslaskenta 4 op
RTT-2020 Kiinteistön hoito ja hallinta 5 op
RTT-4020 Rakennustuotannon ohjaus 6 op
RTT-4040 Talotekniikka II 4 op
SVT-3320 Sähköturvallisuus ja -asennukset 4 op
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op

Lisätiedot

Rakennukset kuluttavat Suomessa ja EU-maissa noin 40 % kokonaisenergiasta. Uusien energiantuotantomuotojen ohella energian tehokas käyttö on olennainen asia pyrittäessä ratkaisemaan maailman energiaongelmia. Talotekniikan pääaine perehdyttää rakennusten teknisten järjestelmien sekä jäähdytyslaitteiden (kylmälaitteiden) toimintaan ja mitoitukseen. Suunnittelun tavoitteena ovat hyvin toimivat, taloudelliset järjestelmät. Mitoitus- ja analyysimenetelmät ovat lämmönsiirron ja virtausopin sovellutuksia. Opetuksessa keskitytään rakennusten energiajärjestelmien, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteiden sekä lämmöneristyksen mitoitukseen ja tärkeimpiin käyttösovellutuksiin. Muista järjestelmistä voi valinnaisesti paneutua automaatioon, valaistukseen tai rakentamisen ja kiinteistön talouteen. Jäähdytystekniikan opintojaksossa opitaan järjestelmien analyysia ja mitoitusta. Yksi kasvava jäähdytystekniikan sovellutusalue ovat lämpöpumput. Opetus painottuu mitoitus- ja suunnitteluharjoituksiin.

Viimeksi muokattu31.03.2011