Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Systeemiteoria, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Terho Jussila

Osaamistavoitteet

- Opinnot suorittanut tuntee massa-, energia-, informaatio- tms. systeemien automaatio- ja säätöteknisen analyysin ja suunnittelun keskeiset käsitteet sekä analyysin ja suunnittelun tärkeimmät menetelmät. Hän kykenee myös soveltamaan algoritmeja niiden perusteet , vahvuudet, heikkoudet ja kehitysmahdollisuudet ymmärtäen. Hän kykenee myös pätevään argumentointiin sekä lukemaan ja tuottamaan tieteellistä tekstiä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Laskennallinen systeemibiologia 25 op Suositeltava
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op Suositeltava
Oppivat järjestelmät ja systeemiteoria 25 op Suositeltava
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op Suositeltava
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava
Teknillinen matematiikka 25 op Suositeltava
Teknillisen laskennan menetelmät 25 op Suositeltava

Esitiedoksi tarvitaan myös ACI-20010 Automaatiotekniikan perusteet tai ASE-1250 Järjestelmien ohjaus tai muu vastaava opintojakso. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ASE-7010 on pakollinen vain systeemiteorian diplomityön tekijöille.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
ACI-42070 Identifiointi 5 op 1   III  
ACI-42076 System Identification 5 op 1   III  
ACI-42086 Optimal and Robust Control System Design with Matlab 7 op   III  
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op   II  
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op   IV  
Yhteensä 23 op    

1. Kielivalinta!

Täydentävät opintojaksot

Vastuuopettaja saattaa hyväksyä muitakin kokonaisuuteen sopivia täydentäviä opiskelijan esityksestä.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-21130 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet 5 op
ACI-41030 Neuro- sumeat järjestelmät 5 op
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1 7 op
MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 6 op
MAT-51250 Matemaattinen optimointiteoria 2 4 op
MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö 5 op
TLT-5200 Tietoliikenneteoria 5-7 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille.

Viimeksi muokattu31.03.2011