Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sulautetut järjestelmät, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Jukka Vanhala, Jarmo Takala

Osaamistavoitteet

- Opiskelija kykenee suunnittelemaan sulautettuja järjestelmiä.
- Opiskelija kykenee tekemään reaaliaikaisia ja laitteistonläheisiä ohjelmistoja.
- Opiskelija pystyy suunnittelemaan monimutkaisen elektronisen järjestelmän, jonka toimintaa ohjaa ohjelmisto.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op Pakollinen
Elektroniikka 25 op Pakollinen
Hajautetut järjestelmät 25 op Pakollinen
Ohjelmistotekniikan sivuaine 25 op Pakollinen Ohjelmistotekniikan sivuaine voidaan suorittaa ohjelmistotekniikan tai hajautettujen järjestelmien asemesta, jos sivuaineeseen on sisällytetty opintojakso "Tietorakenteiden käyttö".
Ohjelmistotekniikka 25 op Pakollinen Ohjelmistotekniikan ja hajautettujen järjestelmien opintokokonaisuudet ovat keskenään vaihtoehtoisia esitietoja.
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Pakollinen Digitaali- ja tietokonetekniikan, signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä elektroniikan aineopintokokonaisuudet ovat keskenään vaihtoehtoisia esitietoja.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op
OHJ-4100 Käyttöjärjestelmät 4 op
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op
OHJ-4301 Sulautettu ohjelmointi 5 op
Yhteensä 17 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojaksot TKT-3500 ja ELE-7050 ovat toisensa poissulkevia.

Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
ELE-3150 EMC-suunnittelu 5 op
ELE-7050 Sulautetut prosessorisovellukset 5 op
TKT-2431 SoC-suunnittelu 5 op
TKT-3401 Tietokonearkkitehtuuri 3 5 op
TKT-3500 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op

Täydentävät opintojaksot

Mikäli kokonaisuuteen tehdään diplomityö, tulee suorittaa yksi diplomityöseminaari ja siihen liittyvä diplomityöseminaariesitys.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
ASE-2170 Automaatiojärjestelmät ja -suunnittelu 5 op
ELE-1100 Elektroniikan diplomityöseminaari 2 op
ELE-2350 Elektroniikkalaitteen tuotesuunnittelu 4 op
ELE-3120 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi 6-8 op
ELE-3200 Elektroniikan tuotekehitys 7 op
ELE-3350 Mekatroniikan erityiskysymyksiä 5 op
ELE-4250 Elektroniikan miniatyrisointi 5 op
ELE-6300 Radiotaajuinen tunnistustekniikka 5 op
ELE-7100 Moderni käyttöliittymäelektroniikka 5 op
ELE-7150 Näyttötekniikat 5 op
OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet 5 op
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op
OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin 4 op
OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu 6 op
OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö 6-10 op
OHJ-4040 Rinnakkaisuuden jatkokurssi 3 op
OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät 3 op
OHJ-4500 Lausekielten toteutustekniikka 8 op
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet 5 op
OHJ-5101 Web-ohjelmointi 4 op
OHJ-5202 Palvelupohjaiset järjestelmät 5 op
TKT-1400 ASIC-suunnittelu I 5 op
TKT-1410 Suunnittelun varmennus 5 op
TKT-1527 Digital System Design Issues 5 op
TKT-2301 Langattomien sensoriverkkojen sovellukset 5 op
TKT-2527 Project Work 6-10 op
TKT-2536 Introduction to Satellite Positioning 5 op
TKT-3516 Signal Processors 5 op
TKT-3526 Processor Design 5 op
TKT-3541 SoC-alustat 5 op
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op
TST-1300 Diplomityöseminaari 1 op
TST-1400 Diplomityöseminaariesitys 0 op

Lisätiedot

Sulautetut järjestelmät ovat järjestelmiä, joissa laitteisto ja ohjelmisto muodostavat erottamattoman kokonaisuuden. Tällaisten järjestelmien tekeminen edellyttää sekä ohjelmistojen että laitteistojen tuntemusta. Sulautetuille järjestelmille on tyypillistä laitteiston ja ohjelmiston suunnittelu ja toteutus samanaikaisesti, korkeat turvallisuus- ja reaaliaikavaatimukset, mobiilius sekä erilaiset sovelluskohtaiset rajoitteet. Käytännön sovelluksissa voidaan tarvita vielä laajaa tietoa sovelluskohteesta, ja erilaiset automaatioon liittyvät sovellukset ovat yleisiä. Diplomityön ohjaaja voi olla joko elektroniikan, ohjelmistotekniikan tai tietokonetekniikan laitokselta riippuen työn pääongelmasta.

Viimeksi muokattu09.03.2011