Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sähköverkot ja -markkinat, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pertti Järventausta

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa seuraavat asiat: Opiskelija osaa mallintaa ja analysoida sähköverkossa tapahtuvia ilmiöitä.
- Opiskelija osaa analysoida ja toteuttaa sähköverkkojen suunnitteluun ja käyttöön liittyviä tehtäviä.
- Opiskelija osaa toteuttaa sähköverkkojen hallintaan ja komponenttien kehitykseen liittyviä tuotekehityshankkeita.
- Opiskelija osaa selittää Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden keskeiset toimintaperiaatteet sekä toimia sähkökaupan ja verkkoliiketoiminnan tehtävissä.
- Opiskelijalla on jatko-opintojen ja tutkimustyön edellyttämät perustaidot tutkia ja kehittää sähköverkkoihin ja markkinoihin liittyviä tekniikoita ja tehtäviä.
- Opiskelijalla on jatko-opintojen ja tutkimustyön edellyttämät perustaidot tutkia ja kehittää sähköverkkoihin ja markkinoihin liittyviä tekniikoita ja tehtäviä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Sähkövoimatekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opintokokonaisuuteen tehdään diplomityö, on myös opintojakso SET-2590 Sähköenergiatekniikan diplomityöseminaari pakollinen.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SVT-3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi 5 op III  
SVT-3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö 6 op IV  
SVT-4400 Suurjännitetekniikka 2 5 op IV  
Yhteensä 16 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SET-1520 Sähköenergiatekniikan uudet sovellukset 5 op V  
SET-2490 Sähköenergiatekniikan projektityö 2-10 op IV  
SVT-2600 Sähkövoimatekniikan jatko-opintokurssi 3-8 op V  
SVT-3330 Sähkömarkkinat 5 op III  
SVT-3340 Sähköverkko-omaisuuden hallinta 5 op III  
SVT-3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op IV  
SVT-3431 Sähkönjakeluautomaatio 5 op IV  
SVT-3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset 4 op IV  

Lisätiedot

Syventävä opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä monipuolisissa työtehtävissä sähkölaitteita ja -järjestelmiä valmistavassa teollisuudessa, sähköverkkoyhtiöissä, sähkönmyyntiyhtiöissä, suunnittelutoimistoissa sekä suurten teollisuuslaitosten sähköverkkojen hallintaan liittyvissä tehtävissä. Opintokokonaisuuteen on hyödyllistä sisällyttää joko erillisiä opintoja tai aineopintokokonaisuuksia esimerkiksi automaatiotekniikan, tietotekniikan, teollisuustalouden tai materiaalitekniikan opinnoista. Esimerkiksi elektroniikan, tietotekniikan ja automaatiotekniikan opinnot tukevat sähkönjakeluautomaation tietojärjestelmäsovelluksien kehittämistä, teollisuustalous sähkömarkkinoita, vaihtoehtoiset energialähteet hajautetun tuotannon analysointia osana sähkövoimajärjestelmää ja materiaalitekniikka uusien suurjännitemateriaalien kehittämistä. Yhdistämällä syventävään opintokokonaisuuteen "Sähköverkot ja -markkinat" Automaatio- ja säätötekniikan laitoksen aineopintokokonaisuus "Hajautetut järjestelmät" muodostuu opiskelijalle laaja sähkönjakeluautomaatioon perehdyttävä kokonaisuus.

Viimeksi muokattu31.03.2011