Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sähköfysiikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Lauri Kettunen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija on hankkinut sähkötekniikan tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan tarvittavan ammattitaidon.
- Opiskelija tuntee sähkömagneettisten ilmiöiden mallintamisen perusnäkökulman ja -matematiikan sekä ymmärtää alan tieteellisen toiminnan perusteet.
- Opiskelija hallitsee yleisimpiä sähkötekniikan tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa sovellettavia suunnittelu- ja analyysimenetelmiä ja ymmärtää menetelmien sovellusmahdollisuudet ja -rajoitukset.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Sähköfysiikka 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
SMG-5200 Verkkolaskennan numeeriset menetelmät 5 op 1   III  
SMG-5300 Sähkömagnetiikka ja matemaattinen fysiikka II 5 op 1   IV  
SMG-5356 Electromagnetic Modelling II 3-5 op   IV  
SMG-5506 Electromagnetics Project 5-10 op   V  
Yhteensä 18 op    

1. Toinen näistä valittava, myös molemmat voi sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Täydentävät opintojaksot

Kurssit tarjoavat kaksi teemaa, matematiikka ja elektroniikka & fysiikka.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-6156 Basics of RF Engineering II 5 op
ELE-6216 Antenna Project 4-6 op
ELE-6256 Active RF Circuits 5 op
ENER-4010 Virtausoppi 5 op
FYS-4300 Fysiikan matemaattiset apuneuvot 4-6 op
FYS-5100 Optiikka II 6 op
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op
MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin 7 op
MAT-51316 Partial Differential Equations 5 op
MAT-52506 Inverse Problems 6 op
MEC-2350 Teknillisen mekaniikan perusteet 5 op
SMG-3200 Sähkömagnetiikan erikoistyö 3 op
SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto 5 op
SMG-5426 Electromagnetic-mechanical Modelling 5 op
SMG-8306 Transmission Lines and Waveguides 7 op
SMG-8506 Antennas 8 op
TEL-1440 Sähkökäyttöjen mallintaminen 5 op

Lisätiedot

Sähköfysiikan syventävät aineopinnot syventävät ja täydentävät aiheen aineopintoja antaen valmiuden toimia sähkötekniikan tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä. Opintoja voi painottaa joko matematiikan tai fysiikan ja elektroniikan suuntaan.

Viimeksi muokattu31.03.2011