Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Sähköenergia, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Valkealahti

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa arvioida ja analysoida sähköenergian tuotannon vaikutuksia sähköverkkojen toimintaan sekä käyttää ja kehittää tuotannon verkkoon liittämiseen tarvittavaa sähköenergiajärjestelmää.
- Opiskelija osaa toteuttaa ja arvioida sähköenergian tuotantoon liittyviä suunnittelu- ja kehityshankkeita sekä käyttää sähköenergiajärjestelmiä energiayhtiöissä.
- Opiskelija osaa toteuttaa ja arvioida uusiin sähköenergian tuotantomuotoihin liittyviä suunnittelu- ja kehityshankkeita, tutkia uusia sähköenergian tuotantojärjestelmiä ja -tekniikoita sekä käyttää niitä niin tuotteita valmistavassa teollisuudessa kuin energiayhtiöissä.
- Opiskelijalla on jatko-opintojen ja tutkimustyön edellyttämät perustaidot tutkia ja kehittää sähköenergiaan liittyviä tekniikoita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Sähkövoimatekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opintokokonaisuuteen tehdään diplomityö, on myös opintojakso SET-2590 Sähköenergiatekniikan diplomityöseminaari pakollinen.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SVT-3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi 5 op IV  
SVT-3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö 6 op IV  
Yhteensä 11 op  

Täydentävät opintojaksot

Pakollisten opintojaksojen lisäksi tulee valita joko ENER-, SET- ja SVT-alkuisia tai SMG-, SET- ja SVT-alkuisia täydentäviä opintojaksoja siten, että 30 opintopistettä täyttyy.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet 3 op III  
ENER-8100 Energiatalous 5 op III  
ENER-8200 Höyrytekniikka 5 op IV  
ENER-8220 Ydinvoimalaitokset 4 op IV  
ENER-8240 Voimalaitostekniikka 5 op IV  
SET-1520 Sähköenergiatekniikan uudet sovellukset 5 op V  
SMG-4150 Uusiutuvien energiamuotojen työkurssi 5 op IV  
SMG-4450 Aurinkosähkö 5 op III  
SMG-4500 Tuulivoima 5 op IV  
SVT-3330 Sähkömarkkinat 5 op IV  
SVT-3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op IV  
SVT-3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset 4 op IV  

Lisätiedot

Energiainfrastruktuuri on keskeinen osa toimivaa nykyaikaista yhteiskuntaa, ja sen merkitys on voimakkaassa kasvussa. Energia-alalla perinteinen jako energian tuottajien ja tuotetun sähköenergian siirron ja jopa käytön välillä on häviämässä. Tämä on seurausta tapahtuneista energialan liiketoimintarakenteen muutoksista sekä uusiutuvien energilähteiden käytön ja hajautetun sähköntuotannon lisääntymisestä. Näköpiirissä on lisääntyvä tarve henkilöille, joilla on osaamista niin sähköenergian tuotantotekniikoista kuin sähkövoimatekniikasta. Kattavan kokonaiskuvan saamiseksi sähköenergian tuotannon kokonaisuudesta syventäviin opintoihin "Sähköenergia" on suositeltavaa yhdistää energiatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa (ENER-, SET- ja SVT-alkuiset opintojaksot) esimerkiksi Energia- ja prosessitekniikan laitoksen tarjoamat aineopinnot "Energiatekniikka, 25 op" tai aineopintojen ja syventävien opintojen yhdistelmä "Energia- ja prosessitekniikka, 25 op" ja "Voimalaitos- ja polttotekniikka, 30 op". Vastaavasti suuntauduttaessa uusiin sähköenergian tuotantomuotoihin (SMG-, SET- ja SVT-alkuiset opintojaksot) on syventäviin opintoihin "Sähköenergia" suositeltavaa yhdistää aineopinnot "Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat, 25 op".

Viimeksi muokattu07.02.2012