Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Rakennustuotanto, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teuvo Tolonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa rakennushankkeen kokonaisuutena ja tuntee rakennushankkeen toteutuksen suunnittelun, tuotannon ja talouden keskeiset sisällöt ja teoriat.
- Opiskelija osaa arvioida ja soveltaa tietoja rakennusalan eriasteisissa tuotannon suunnittelu-, johto- ja asiantuntijatehtävissä.
- Opiskelija osaa kehittää rakennushankkeen ohjauksen toimintamalleja siirtämällä tieteellisen tutkimuksen tuloksia alan sovellutuksiin ja ymmärtää tieteellisen/kriittisen ajattelun merkityksen alan kehitystyössä.
- Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja raportoida tekemiään ratkaisuja sekä toimia työryhmän jäsenenä. Opintokokonaisuus ohjaa erityisesti rakennusyritysten, rakennustuoteteollisuuden ja rakennuttajan tehtäviin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Talonrakentaminen 50 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
RTEK-3220 Betonielementtirakenteet 5 op
RTT-3010 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa 5 op
RTT-3020 Rakennuttaminen 3 op
RTT-4020 Rakennustuotannon ohjaus 6 op
RTT-4070 Rakennustuoteteollisuus ja erikoisurakointi 4 op
Yhteensä 23 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-21241 Operaatiotutkimus 4 op
MPR-5220 Maarakennustekniikka 5 op
RTEK-3310 Teräsrakenteet 6 op
RTEK-3541 Rakenteiden palomitoitus 4 op
RTEK-3810 Tuotekehitystekniikka 4 op
RTT-3020 Rakennuttaminen 3 op
RTT-3881 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RTT-4040 Talotekniikka II 4 op
RTT-4052 Rakennusalan yrityksen liiketoiminta 4 op
RTT-4060 Rakentamisen kansainvälinen toiminta 3 op
RTT-4080 Maarakentamisen tuotantotalous 3 op
RTT-4106 Project Management 3 op
RTT-5030 Yritys- ja kauppaoikeus 1 op
RTT-5060 Työoikeus ja työmarkkinatietous 3 op
RTT-8030 Rakennusmittaukset 3 op
RTT-8040 Muodonmuutosmittaukset 3 op
RTT-8540 Tiedonhallinnan perusteet 4 op

Viimeksi muokattu25.02.2011