Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Rakennustekniikan materiaalit, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla rakennusalan ja rakennushankkeen ominaispiirteitä ja käsitteitä
- esitellä rakentamisessa käytettäviä materiaaleja, rakenneratkaisuja ja tuotteita sekä niiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja määritysmenetelmiä
- esittää kantavan runkorakenteen tyypilliset rakenneratkaisut ja rakennesuunnittelun sisältö
- kurssivalinnasta riippuen esimerkiksi kuvailla ja suunnitella rakennusfysikaalisesti hyvin toimivia ja pitkäikäisiä rakenteita tavallisissa tapauksissa tai esitellä kiviaineksia ja tienrakennuksessa käytettäviä materiaaleja, niille asetettavia vaatimuksia ja mittausmenetelmiä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MPR-4010 Insinöörigeologian perusteet 3 op
RTEK-3110 Rakennesuunnittelun perusteet 6 op
RTEK-3130 Rakennusaineet ja -tarvikkeet 4 op
RTEK-3140 Betonitekniikka 3 op
RTT-1020 Johdanto rakennustuotantoon ja -talouteen 3 op
Yhteensä 19 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MPR-4311 Maa- ja kiviainesten tutkimusmenetelmät 4 op
MPR-4410 Tierakennusmateriaalit 4 op
MPR-5020 Pohjatutkimukset 3 op
RTEK-3520 Rakenteiden pitkäaikaiskestävyys 4 op
RTEK-3530 Eristysrakenteet 5 op
RTEK-3740 Rakenteiden historia 2 op
RTEK-3750 Kuntotutkimukset 2 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus antaa materiaalitekniikan opiskelijalle perustietoja rakennusalalla käytettävistä materiaaleista, niiden ominaisuuksista, valmistuksesta ja tutkimusmenetelmistä.

Viimeksi muokattu03.03.2011