Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Rakennesuunnittelu, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa monipuolisesti analysoida, mitoittaa ja suunnitella erilaisia kantavia ja muita rakenteita. Opiskelija voi syventää osaamistaan kantavien rakenteiden suunnitteluosaamisen lisäksi esimerkiksi rakenteiden paloturvallisuuden, rakennusfysikaalisen analyysin ja suunnittelun ja/tai mallintamistaitojen hallinnassa, riippuen omasta opintojaksovalinnastaan.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Talonrakentaminen 50 op Pakollinen

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Vaativien rakenteiden suunnittelu 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
RTEK-2051 Plastisuusteoria 5 op
RTEK-3220 Betonielementtirakenteet 5 op
RTEK-3310 Teräsrakenteet 6 op
Yhteensä 16 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ARS-1300 Rakennusakustiikka 3 op
RTEK-2131 Rakenteiden mekaniikan sovellutuksia 6 op
RTEK-3230 Jännitetyt betonirakenteet 5 op
RTEK-3420 Puurakenteiden jatkokurssi 5 op
RTEK-3511 Rakennusfysiikka 6 op
RTEK-3541 Rakenteiden palomitoitus 4 op
RTEK-3550 Paloturvallisuustekniikka 3 op
RTEK-3610 Sillanrakennuksen perusteet 3 op
RTEK-3720 Kantavien rakenteiden korjaaminen 3 op
RTT-8710 Mallintaminen I 3 op
RTT-8720 Mallintaminen II 3 op
RTT-8730 Mallintaminen III 3 op

Lisätiedot

Sopivilla opintojaksovalinnoilla on mahdollista täyttää rakentamismääräysten edellyttämät opintovaatimukset eri suunnittelupätevyyksiä haettaessa.

Viimeksi muokattu03.03.2011