Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Puunjalostusautomaatio, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Yrjö Majanne, Pekka Pietilä

Osaamistavoitteet

- Valmius soveltaa myös kehittyneitä säätömenetelmiä puunjalostusteollisuuden prosesseihin.
- Kyky ymmärtää puunjalostusteollisuuden prosesseja ja prosesseihin sekä automaatioon liittyvää laitetekniikkaa.
- Kyky ymmärtää ja analysoida puunjalostusteollisuuden prosessien dynamiikkaa ja kyky suunnitella analyysien perusteella säätörakenteita ja -järjestelmiä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Oppivat järjestelmät ja systeemiteoria 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ASE-7010 pakollinen vain puunjalostusautomaatiosta diplomityötä tekeville.

Opintojakso Opintopisteet
ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset 7 op
ACI-21130 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet 5 op
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op
MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät 5 op
Yhteensä 18 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

ACI-21110 ja ACI-41050 ovat keskenään vaihtoehtoiset.

Opintojakso Opintopisteet
ACI-21110 Panosprosessien automaatio 4 op
ACI-41050 Sumea laskenta 4 op

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö voi hyväksyä muitakin kursseja.Vanhemmille opiskelijoille hyväksytään myös kurssit ACI-31040 automaatioleitteet ja -verkot sekä ACI-20020 Digitaalinen säätö.Kursseja ACI-20030, ACI-31040 ja ASE-2110 voi valita vain, jos ne eivät sisälly perus- tai aineopintoihin.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset 7 op
ACI-32020 Automaation reaaliaikajärjestelmät 7 op
ACI-32040 Automaation ohjelmistokomponentit ja sovelluspalvelut 7 op
ACI-41050 Sumea laskenta 4 op
ACI-42070 Identifiointi 5 op
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op
ENER-4010 Virtausoppi 5 op
MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö 5 op
MIT-4010 Anturifysiikka 7 op
PAK-1020 Paperin- ja kartonginvalmistuksen perusteet 7 op
TEL-1330 Sähkökoneet 6 op
TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt 5 op
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus 4 op

Lisätiedot

Puunjalostusteollisuus on edelleen Suomen tärkein teollisuuden ala. Sen automaatioaste on myös maailman huippuluokkaa. Kehityksen kärjessä pysyminen vaatii pitkälle koulutettuja automaatioalan ammattilaisia. Kokonaisuuden aiheisiin kuuluvat puunjalostusprosessien mittaukset, säädöt, toimilaitteet sekä näiden muodostamat kokonaisuudet. Kokonaisuuden tueksi suositellaan valittavaksi lämpö- ja paperinjalostustekniikkaan liittyviä kursseja. Mittaus- ja informaatiotekniikan, paperinjalostustekniikan sekä energia- ja prosessitekniikan opintokokonaisuudet sopivat hyvin puunjalostusautomaation rinnalle.

Viimeksi muokattu23.02.2011