Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Prosessien hallinta, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Matti Vilkko, Jouko Halttunen

Osaamistavoitteet

- Prosessien hallinnan syventävät aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa raaka-aineita, puolivalmisteita, valmiita tuotteita tai palveluja tuottavan prosessin sekä tällaiseen prosessiin liittyvän informaation keräämisen ja prosessin ohjaamisen mahdollisuudet.
- Prosessin ymmärtämisen pohjalta opiskelija osaa määrittää prosessin toiminnalle realistiset toiminnalliset vaatimukset ja näiden vaatimusten pohjalta suunnitella tarkoituksen mukaiset tavat ohjata ja hallita eri prosesseja tai muuttaa prosessien dynaamisia ominaisuuksia.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Systeemitekniikka 25 op Pakollinen

ASE-2410 Johdatus prosessien hallintaan ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-4010 Prosessien hallinnan periaatteet 5 op IV  
ASE-4030 Prosessien hallinnan sovellukset 8 op IV  
ASE-4050 Prosessien hallinnan kehittyneet menetelmät 7 op V  
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op V  
Yhteensä 21 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ASE-2310 Johdatus mikrosysteemitekniikkaan 5 op IV  
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op IV  
ASE-2610 Johdatus automaation tietotekniikkaan 5 op IV  
ASE-3016 Microactuators and Active Actuator Materials 5 op IV  
ASE-5010 Kehittyneet datan mallinnus- ja analysointimenetelmät 5 op V  
ASE-6010 Tietoverkkopohjainen automaatio 5 op IV  
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset 5 op IV  
ASE-7516 Dynamic Planning with Incomplete Information 5 op V  
ASE-7610 Automaation turvallisuus 5 op IV  
ASE-7716 Predictive and Fuzzy Control 5 op V  
ASE-7816 Biosensors 5 op IV  
ASE-8010 Systeemitekniikan erityiskysymyksiä 1-10 op V  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op
MAT-51706 Bayesian Methods 6 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2010-2011 tai sen jälkeen opintonsa aloittaneille.

Viimeksi muokattu24.01.2012