Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Prosessiautomaatio, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Yrjö Majanne, Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa analysoida prosessien dynaamista toimintaa, asettaa säädettävälle prosessille säätötavoitteet ja osaa suunnitella niiden perusteella säätörakenteita ja -järjestelmiä.
- Opiskelijalla on valmius soveltaa kehittyneitä säätömenetelmiä teollisuuden prosesseihin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Säätötekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

ACI-11060/ASE-7010 pakollinen vain prosessiautomaatiosta diplomityötä tekeville

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ACI-11010 Automaatiotekniikan työkurssi 3 op 1  
ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset 7 op  
ACI-21110 Panosprosessien automaatio 4 op 1  
ACI-21130 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet 5 op  
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op  
Yhteensä 20 op  

1. ACI-11010 ja ACI-21110 ovat vaihtoehtoiset

Täydentävät opintojaksot

Prosessiautomaation pää- ja sivuaineeseen hyväksytään täydentäviksi kaikki ACI-alkuiset opintojaksot. Näiden lisäksi valinnaisiksi hyväksytään allaolevassa taulukossa luetellut opintojaksot. Vanhemmille opiskelijoille hyväksytään myös kurssit MIT-1210 Mittaustekniikan matemaattiset menetelmät ja MIT-3010 Mittausdatan analyysi. Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö voi hyväksyä muitakin opintojaksoja.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ENER-1100 Energiatekniikan mittaukset 3 op
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet 5 op
ENER-4010 Virtausoppi 5 op
ENER-6010 Polttotekniikka 5 op
ENER-8200 Höyrytekniikka 5 op
ENER-8240 Voimalaitostekniikka 5 op
MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö 5 op
MIT-4010 Anturifysiikka 7 op
MIT-5010 Teollisuusprosessien mittausjärjestelmät 5 op
PAK-1051 Päällystys- ja laminointitekniikka 6 op
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus 4 op

Lisätiedot

Prosessiautomaatiossa opittavat menetelmät ja ongelmanratkaisutapa ovat yhteistä kaikelle prosessiteollisuudelle, mutta sovelluksissa perehdytään erityisesti voimalaitosten ja kemian teollisuuden automaatioratkaisuihin. Aineen tueksi suositellaan valinnaisista opintojaksoista energia- ja prosessiteknisiä kursseja. Prosessiautomaatio sopii yhteen useimpien automaatiotekniikan aineiden kanssa. Yhdistelmä ympäristötekniikan, energia- ja prosessitekniikan sekä puunjalostustekniikan opintojen kanssa on ammattia ajatellen hyvä vaihtoehto. Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille.

Viimeksi muokattu11.05.2011