Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Pohjarakentaminen, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Tim Länsivaara

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella ja analysoida erilaisia pohjarakenteita
- hallitsee geoteknisen mitoituksen periaatteet ja osaa käyttää ajanmukaisia laskentatyökaluja
- tunnistaa perustusten vahvistamisen tarpeet ja hallitsee siihen käytettävät menetelmät
- omaa pohjarakenteiden ja talonrakennukseen liittyvien maarakenteiden rakentamisessa ja niiden korjaamisessa tarvittavat tiedot.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Talonrakentaminen 50 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MPR-5120 Perustusten vahvistaminen 5 op
MPR-5131 Pohjarakentamisen laskentaohjelmat 5 op
MPR-5140 Elementtimenetelmän käyttö geotekniikassa 5 op
MPR-5210 Yhdyskunnan geotekniikka 5 op
Yhteensä 20 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MPR-4200 Kalliorakennus 4 op
MPR-4210 Kalliorakennuksen jatkokurssi 3 op
MPR-5220 Maarakennustekniikka 5 op
MPR-5250 Ympäristögeotekniikka 5 op
MPR-5350 Maa- ja pohjarakenteiden vaihtuva erikoisopintojakso 3-16 op
MPR-5880 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 5 op
RAK-1010 Rakennustekniikan erikoistyö I 3 op
RTT-1051 Yhdyskuntatekniikan talous 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on koottu siten, että sopivilla opintojaksovalinnoilla on mahdollista täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman edellyttämät pohjarakennesuunnittelijan pätevyysvaatimuksia vastaavat opinnot.

Viimeksi muokattu03.03.2011