Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Pinnoitustekniikka ja keraamimateriaalit, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Erkki Levänen, Petri Vuoristo

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa selittää eri valmistustekniikoiden tärkeimmät osavaiheet, tunnistaa tärkeimmät materiaalityypit sekä niiden ominaisuuksien riippuvuuden mikrorakenteesta.
- Opiskelija osaa soveltaa pinnoitteita ja keraamimateriaaleja laaja-alaisesti vaativiin teknisiin sovelluksiin koneenrakennuksessa, sähkötekniikassa, elektroniikassa, optiikassa ja fotoniikassa, bioteknisissä ja lääketieteellisissä sovelluksissa sekä ympäristötekniikassa. Opiskelijalla on myös valmiudet toteuttaa näiden materiaalien avulla uusia innovatiivisia ratkaisuja laajassa sovelluskentässä.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on laaja tietämys erilaisista pinnoitteista ja keraamimateriaaleista, niiden valmistustekniikoista, rakenteiden ja ominaisuuksien välisistä riippuvuuksista sekä erilaisista käyttökohteista, koneenrakennuksesta uusiin energiatekniikoihin, biomateriaaleista elektroniikan ja optiikan sovelluksiin sekä ympäristötekniikkaan.
- Opiskelija pystyy analysoimaan ja arvioimaan tärkeimpien ominaisuuksien testaustulosten merkityksen ja luotettavuuden ja valitsemaan niiden pohjalta eri sovelluksiin parhaiten soveltuvat materiaalit.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Materiaalitekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-7106 Engineering Ceramics 5 op IV  
MOL-7606 Coatings and Surface Treatments 6 op IV  
Yhteensä 11 op  

Täydentävät opintojaksot

Opiskelija voi täydentävillä opintojaksoilla painottaa opintojaan joko pinnoitustekniikan suuntaan tai keraamimateriaaleihin haluamallaan tavalla. Pinnoitepainotteisia kursseja ovat MOL-7706, MOL-7506, MOL-4106 ja MEC-4110. Keraamipainotteisia kursseja ovat MOL-7207 ja MOL-7307.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op
MEC-4110 Tribologian perusteet 3 op
MOL-3216 Thermal Analysis of Materials 5 op
MOL-3316 Wear of Materials 6 op
MOL-3416 Electron Microscopy 5 op
MOL-3516 Failure Analysis 5 op
MOL-3616 X-ray Diffraction and Transmission Electron Microscopy 7 op
MOL-4106 Phase Transformations and Heat Treatments of Metals 5 op
MOL-4500 Metallien liittämismenetelmät 5 op
MOL-5170 Muovimateriaalit 4 op
MOL-6100 Polymeerien reologia 4 op
MOL-7207 Functional Materials 5 op
MOL-7307 Processing of Ceramics 5 op
MOL-7506 Corrosion and its Prevention 6 op
MOL-7706 Thin Film Technologies 3 op
MOL-8500 Materiaaliopin erityistyö 3-8 op

Viimeksi muokattu01.09.2011