Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Paperinjalostus- ja pakkaustekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jurkka Kuusipalo

Osaamistavoitteet

- Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan syventävät opinnot antavat opiskelijalle valmiudet paperi-, paperinjalostus- ja pakkausteollisuuden käyttö-, suunnittelu-, tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin.
- Työnantajina ovat pakkausteollisuus, paperia ja kartonkia jalostava teollisuus, paperi-, ja paperikoneteollisuus, ja sekä alan insinööritoimistot ja tutkimuslaitokset.
- Perinteisen tuotevalmistusnäkökulman laajentaminen ympäristöä säästävään ja taloudellisesti kannattavaan materiaali- ja prosessihallintaan on paperinjalostus- ja pakkaustekniikan lähtökohtana.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
PAK-2011 Pilotlinjaharjoitukset 4 op
PAK-2021 Pakkausmateriaalit ja pakkaaminen 5 op
PAK-2030 Elintarvikepakkaaminen 3 op
PAK-2040 Päällystemateriaalien reologia 3 op
PAK-2051 Paperijalosteiden ja pakkausten laboratoriotyöt 5 op
PAK-2060 Pakkausharjoitus 2 op
PAK-2070 Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan erikoistyö 5 op
PAK-2080 Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan diplomityöseminaari 0 op
PAK-2091 Pakkausten painatus 3 op
Yhteensä 30 op

Lisätiedot

Paperinjalostus- ja pakkaustekniikan syventävää opintokokonaisuutta suositellaan erityisesti automaatio-, kone-, ja materiaalitekniikan, sekä luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekuntien tekniikan kandidaateille. Pakkaus- ja paperia jalostavaan teollisuuteen suuntautuvalle suositellaan soveltuvin osin energia- ja prosessitekniikan, kemian, bio- ja ympäristötekniikan, materiaalitekniikan, kone- ja automaatiotekniikan, teollisuustalouden opintoja.

Opintokokonaisuuteen liittyvät dokumentit

PAK kurssit 2011-2012.ppt

Viimeksi muokattu16.03.2011