Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Paikannus ja navigointi, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Robert Piche, Jussi Collin, Markku Renfors

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
- - valita sopivan paikannusjärjestelmän tai -menetelmän annetuilla rajoitteilla ja tarkkuusvaatimuksilla
- - laskea paikkaratkaisun käyttäen satelliittimittauksia
- - analysoida eri paikannusjärjestelmien virheitä
- - suunnitella eri ympäristöihin sopivia paikannuslaitteita ja -algoritmeja

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Automaatiosovellukset biotekniikassa 25 op Suositeltava
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op Suositeltava
Elektroniikka 25 op Suositeltava
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op Suositeltava
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Suositeltava
Teknillinen matematiikka 25 op Suositeltava
Tietoliikennetekniikka 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
MAT-45806 Mathematics for positioning 3 op 1   IV  
MAT-45807 Mathematics for Positioning 4 op 1   IV  
TKT-2536 Introduction to Satellite Positioning 5 op   IV  
TKT-2546 Methods for Positioning 3 op 2    
TKT-2566 Satellite Navigation Receivers 5 op 2    
TLT-6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op   IV  
Yhteensä 25 op    

1. Kurssit MAT-45807 ja MAT-45806 ovat vaihtoehtoiset ja toisensa poissulkevat.
2. Ainakin toinen on suoritettava.

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuuteen on valittavissa myös muita soveltuvia opintojaksoja sopimuksen mukaan. Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää vain yhden laitoksen projektityökurssin tai -kurssit. Jos diplomityö tehdään tähän opintokokonaisuuteen, on suoritettava k.o. laitoksen diplomityöseminaari ja -esitys.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELE-6350 Radionavigointi ja tutkajärjestelmät 5-6 op IV  
MAT-31102 Numeerinen analyysi 4 op IV  
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1 7 op  
MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 6 op IV  
MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op IV  
MAT-51250 Matemaattinen optimointiteoria 2 4 op IV  
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op  
MAT-51600 Matematiikan projektityö 2-10 op IV  
MAT-51706 Bayesian Methods 6 op IV  
MAT-58000 Diplomityöseminaari 1 op IV  
MIT-3030 Mittausdatan analyysi 2 5 op IV  
MIT-4031 Mikroanturit 6 op IV  
SGN-2607 Statistical Signal Processing 6 op IV  
SGN-2756 Robust Estimation 3 op IV  
TKT-2527 Project Work 6-10 op  
TKT-2546 Methods for Positioning 3 op  
TKT-2556 Basics of Inertial Navigation 5 op V  
TKT-2566 Satellite Navigation Receivers 5 op  
TKT-3516 Signal Processors 5 op V  
TKT-3526 Processor Design 5 op V  
TLT-1656 Special Assignment in Communications Engineering 1 3-8 op IV  
TLT-1666 Special Assignment in Communications Engineering 2 3-8 op IV  
TLT-5200 Tietoliikenneteoria 5-7 op IV  
TLT-5400 Digitaalinen siirtotekniikka 7 op IV  
TLT-5606 Spread Spectrum Techniques 5-7 op IV  
TLT-5656 Signal Processing for Mobile Positioning 5-7 op  
TST-1300 Diplomityöseminaari 1 op  
TST-1400 Diplomityöseminaariesitys 0 op  

Lisätiedot

Paikannusta hyödyntävät sovellukset ovat yleistyneet voimakkaasti viime vuosina ja tämä trendi näyttää jatkuvan. Paikannuksen ja navigoinnin syventävä opintokokonaisuus soveltuu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään laitteita paikannukseen ja navigointiin. Opintokokonaisuus antaa hyvät pohjatiedot erilaisista paikannustekniikoista ja niiden sovelluskohteista. Diplomityön ohjaaja voi olla joko Tietokonetekniikan, Matematiikan tai Tietoliikennetekniikan laitokselta riippuen työn pääongelmasta. Diplomityöhön liittyen on suoritettava k.o. laitoksen diplomityöseminaari.

Viimeksi muokattu09.03.2011