Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Oppivat järjestelmät, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Koivisto, Matti Vilkko

Osaamistavoitteet

- Kyky soveltaa em. menetelmiä esim. automaatiossa, signaalinkäsittelyssä, tietoliikenteessä, data-analyysissä
- Sumean laskennan ja adaptiivisten verkkojen menetelmien tunteminen ja kyky kehittää uusia menetelmiä

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Oppivat järjestelmät ja systeemiteoria 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ACI-41030 Neuro- sumeat järjestelmät 5 op
ACI-42070 Identifiointi 5 op
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op
Yhteensä 11 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op 1  
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op  

1. Opintojaksot ASE-2110 ja ACI-20030 ovat keskenään vaihtoehtoisia.

Täydentävät opintojaksot

Tääsä vain osa mahdollisista täydentävistä kursseista. Myös monet muut käyvät.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-11010 Automaatiotekniikan työkurssi 3 op
ACI-21030 Prosessiautomaation sovellukset 7 op
ACI-21130 Teollisuusprosessien mallintaminen ja säätörakenteet 5 op
ACI-31070 Automaatioverkkojen erityiskysymyksiä 5 op
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin 5 op
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1 7 op
MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op
MAT-51250 Matemaattinen optimointiteoria 2 4 op
MAT-55800 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa mallinnuksessa 4 op
MAT-55900 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa 4 op
MAT-56100 Satunnaisuus mallintamisessa 4 op
MIT-3030 Mittausdatan analyysi 2 5 op
MIT-3051 Mittausten informaatiosisältö 5 op
SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op
SGN-2556 Pattern Recognition 5 op
SGN-2806 Neural Computation 5 op
SGN-5306 Knowledge Mining 3 op
SGN-6106 Computational Systems Biology 5 op
SGN-6457 Computational Models in Complex Systems 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille. Syventävät opinnot perehdyttävät opiskelijan aineopintoja syvällisemmin sumean päättelyn, neuroverkkojen, geneettisten algoritmien menetelmiin ja niiden soveltamiseen automaatiossa ja data-analyysissä. Näihin perustuvat toteutukset ovat yleistyneet elektronisissa laitteissa, automaatiossa ja signaalinkäsittelyssä sekä laite- että järjestelmätasolla. Koulutus tuottaa ammattilaisia erityisesti suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystehtäviin.

Viimeksi muokattu31.03.2011