Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ohjelmoitavat alustat ja laitteet, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Timo Hämäläinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija ymmärtää nykyaikaisten ohjelmoitavien laitteiden suunnitteluavaruuden lainalaisuudet ja rajoitukset.
- Opiskelijalla saavuttaa riittävän teoriapohjan jatko-opintoihin ja soveltamaan alan uusinta tieteellistä tietoa.
- Opiskelija hallitsee prosessoreita ja digitaalielektroniikkaa sisältävien nykyaikaisten laitteiden suunnittelun, toteutuksen ja testauksen.
- Opiskelija hallitsee teollisuudessa käytetyt yleisimmät elektroniikan suunnittelutyökalut (EDA) ja laitteistonkuvauskielet.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op Suositeltava
Elektroniikka 25 op Suositeltava
Ohjelmistotekniikka 25 op Suositeltava
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Jos diplomityö tehdään tähän opintokokonaisuuteen, on suoritettava diplomityöseminaari TST-1300 ja TST-1400 sekä projektityönä joko TKT-2527 tai TST-1200.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
TKT-2431 SoC-suunnittelu 5 op   IV  
TKT-2527 Project Work 6-10 op 1   IV  
TKT-3401 Tietokonearkkitehtuuri 3 5 op   III  
TST-1206 Demola project work 5-10 op 1    
TST-1300 Diplomityöseminaari 1 op   IV  
TST-1400 Diplomityöseminaariesitys 0 op   V  
Yhteensä 22 op    

1.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TKT-1400 ASIC-suunnittelu I 5 op IV  
TKT-3526 Processor Design 5 op IV  
TKT-3541 SoC-alustat 5 op IV  

Täydentävät opintojaksot

Opintojaksot TKT-1202 ja TKT-1212 ovat suositeltavia, elleivät sisälly muihin opintoihin.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op IV  
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op IV  
OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät 3 op V  
TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op IV  
TKT-1212 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op IV  
TKT-1410 Suunnittelun varmennus 5 op IV  
TKT-1527 Digital System Design Issues 5 op IV  
TKT-2301 Langattomien sensoriverkkojen sovellukset 5 op V  
TKT-2456 Wireless Sensor Networks 5 op V  
TKT-3500 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op IV  
TKT-3516 Signal Processors 5 op V  
TKT-9617 Scientific Publishing 6 op V  
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op IV  

Lisätiedot

Ohjelmoitavien alustojen ja laitteiden syventävät opinnot tekevät opiskelijasta ammattilaisen, joka hallitsee useita prosessoreita, laskentayksiköitä, oheislaitteita ja tietoliikenneyhteyksiä sisältävien ohjelmoitavien laitteiden suunnittelun, toteutuksen ja testauksen. Näitä taitoja vaaditaan suurimmassa osassa teollisuuden tuotekehitys- ja tutkimustoimintaa teknologian kehittyessä nopeasti kohti laajoja vuorovaikutteisia järjestelmiä. Laitteiden toimintavarmuuus, suorituskyky ja alhainen energiankulutus saavutetaan oikeilla suunnittelu- ja varmennusmenetelmillä sekä elektroniikan suunnittelutyökalujen (EDA) hallinnalla. Syventävät opinnot keskittyvät laitteiden suunnitteluun, mallintamiseen, optimoimiseen, toteutukseen ja testaukseen. Laite voi olla esimerkiksi älypuhelin, koneenohjauslaite, langaton videokamera, potilasdiagnostiikkalaite tai satelliittipaikannuslaite. Opinnoissa käsitellään monipuolisesti laitteiston suunnitteluperiaatteita sekä ohjelmiston ja laitteiston rajapintoja. Kursseilla käytetään uusimpia yrityksissä tuotantokäytössä olevia suunnitteluohjelmistoja. Syventävät opinnot voi sisällyttää vapaasti useiden koulutusohjelmien DI-tutkintoihin. Digitaali- ja tietokonetekniikan syventävistä opinnoista voivat tehdä diplomityön tietotekniikan, sähkötekniikan, automaatiotekniikann sekä signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opiskelijat.

Viimeksi muokattu09.03.2011