Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ohjelmistotuotanto, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Tommi Mikkonen

Osaamistavoitteet

- Hyvä perustietämys ja ymmärrys ohjelmistotuotannon kaikista keskeisistä osa-alueista.
- Hyvä pohja ohjelmistotuotannon jatko-opinnoille.
- Kyky hallita ja kehittää yrityksen ohjelmistotuotantoprosessia.
- Kyky suunnitella ja toteuttaa vaativia ohjelmistoja ohjelmistoprojekteina.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Ohjelmistotekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Diplomityöseminaari ja seminaariesitys (OHJ-1750 ja OHJ-1760) ovat pakollisia vain, jos diplomityö tehdään tähän opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op  
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus 5 op  
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op  
OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö 6-10 op 1  
TST-1206 Demola project work 5-10 op 1  
Yhteensä 28 op  

1. Demola-projektin aiheen soveltuvuus projektityön vaihtoehtoiseksi opintojaksoksi tulee tarkistuttaa ennen opintojakson suoritusta laitoksen Demola-vastuuhenkilöltä tai opintokokonaisuuden vastuuprofessorilta.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio 5 op
OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu 6 op

Täydentävät opintojaksot

Kokonaisuutta voi täydentää millä tahansa ohjelmistotekniikan OHJ-alkuisella opintojaksolla sekä erikseen luetelluilla tietoliikennetekniikan, tietojohtamisen, ihmiskeskeisen teknologian ja signaalinkäsittelyn opintojaksoilla.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 5 op
SGN-5306 Knowledge Mining 3 op
TITA-2500 Tietohallinnon johtaminen 5 op
TITA-3400 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen 4 op
TITA-5300 Tietoturvallisuuden johtaminen 4 op
TITA-5800 Ohjelmistoliiketoiminta 4 op
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op
TLT-2330 Tietoliikenneprotokollat II 5 op
TLT-2346 Communication Protocol Engineering 8 op
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op

Lisätiedot

Ohjelmistotuotanto soveltuu opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet ohjelmistojen toteuttamisesta, toteutukseen liittyvästä tuotantoprosessista sekä ohjelmistoprojektien läpiviemisestä.

Viimeksi muokattu11.11.2011