Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ohjelmistotuotannon sivuaine, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu-Matti Järvinen, Kaisa Keskitalo

Osaamistavoitteet

- Opiskelija pystyy arvioimaan esitetyn ohjelmistoratkaisun soveltuvuutta käyttökohteeseen.
- Opiskelija pystyy osallistumaan ohjelmistoprojektin toteutukseen asiakkaan edustajana tai osana toteuttavaa projektihenkilöstöä.
- Opiskelija pystyy toteuttamaan ohjelmistoja, joissa ei ole erityisiä aika- tai muita vastaavia rajoitteita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Ohjelmistotekniikan sivuaine 25 op Pakollinen Esitiedoksi käy myös ohjelmistotekniikan tai hajautettujen järjestelmien aineopinnot.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opintojakso on sisällytetty jo aiempiin opintoihin, täydennetään opintokokonaisuus 30 opintopisteeseen vaihtoehtoisten ja täydentävien opintojaksojen luettelosta.

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op
OHJ-3301 Johdatus tietokantoihin 4 op
OHJ-4010 Rinnakkaisuus 4 op
Yhteensä 22 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus 5 op  
OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio 5 op  
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op  
OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö 6-10 op 1  
TST-1206 Demola project work 5-10 op 1  

1. Vain yksi projekti voidaan sisällyttää opintokokonaisuuteen.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet 3 op
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 5 op
IHTE-7100 Johdatus ihmisen käyttäytymiseen 5 op
MATHM-37100 Johdatus hypermediaan 3 op
MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit 6 op
OHJ-1050 Varusohjelmat 2 op
OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet 5 op
OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja 5 op
OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu 6 op
OHJ-3550 Projektinhallintaseminaari 3 op
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet 5 op
OHJ-5101 Web-ohjelmointi 4 op
OHJ-5202 Palvelupohjaiset järjestelmät 5 op
TITA-1110 Tietojohtamisen perusteet 1 4 op
TITA-5300 Tietoturvallisuuden johtaminen 4 op
TITA-5450 Tietojärjestelmien uusiminen ja käyttöönotto 4 op
TITA-5800 Ohjelmistoliiketoiminta 4 op
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuudesta ei voi tehdä diplomityötä. Opintokokonaisuutta ei voi valita tietotekniikan koulutusohjelmaan.

Viimeksi muokattu30.09.2011