Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ohjelmistotiede, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Antti Valmari

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suorittaneella opiskelijalla on harjoitustyöllä todennettu kyky suunnitella ja toteuttaa poikkeuksellisen vaativia ohjelmia.
- Hänellä on vähintään yleisluontoiset tiedot teoreettisen tietojenkäsittelytieteen perusasioista. Huonoimpia arvosanoja lukuunottamatta hänellä on kyky soveltaa niitä ohjelmistotyössä.
- Hänellä on laajat tiedot joltakin vaativaan ohjelmointiin tai teoreettiseen tietojenkäsittelytieteeseen liittyvältä erikoisalalta, ja arvosanasta riippuen hän osaa soveltaa niitä ohjelmistotyössä.
- Hän on tutustunut ainakin yhteen tutkimusmetodiin tai toteuttanut laajan projektin. Siten hänellä on hyvä pohja ohjelmistoalan jatko-opinnoille.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Ohjelmistotekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet 5 op 1   III  
OHJ-2156 Analysis of Algorithms 4 op   III  
OHJ-2206 Design and Implementation of Data Structures 5 op   IV  
OHJ-2306 Introduction to Theoretical Computer Science 6 op   IV  
OHJ-2906 Software Science Project 5 op 2   IV  
TST-1300 Diplomityöseminaari 1 op 3   V  
TST-1400 Diplomityöseminaariesitys 0 op 3   V  
Yhteensä 26 op    

1. Opintojaksoa ei ole pakko sijoittaa tähän opintokokonaisuuteen. Se kannattaa suorittaa Ohjelmistotekniikan aineopintokokonaisuudessa.
2. Opintojakson sijaan voidaan suorittaa OHJ-4500 Lausekielten toteutustekniikka tai mihin tahansa muuhun Ohjelmistotekniikan opintokokonaisuuteen kuuluva projektityö, ja se saa sijaita muussa opintokokonaisuudessa.
3. Pakollinen vain, jos diplomityö tehdään tähän syventävään opintokokonaisuuteen.

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 5 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OHJ-2506 Program Verification 5 op IV  
OHJ-2556 Artificial Intelligence 6 op III  
OHJ-2606 State Machines 5 op  
OHJ-2656 Varied Topics in Algorithmics 5 op  
OHJ-2700 Tietokonegrafiikka 6 op III  

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviksi opintojaksoiksi kelpaavat kaikki OHJ-alkuiset vähintään aineopintotasoiset opintojaksot (paitsi ne, joilla on nykyisin IHTE-koodi mutta on joskus ollut OHJ-koodi).

Lisätiedot

Ohjelmistotiede soveltuu niille, jotka haluavat ymmärtää ohjelmistojen tekniikkaa syvällisesti, tuntea siihen liittyviä teoreettisia tuloksia ja kehittää ohjelmointitaitonsa huippuunsa. Ala vaatii valmiuksia matemaattis-loogiseen ajatteluun.

Viimeksi muokattu11.02.2011