Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Multimedia, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Ireneusz Defee

Osaamistavoitteet

- Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa multimedian perustekniikoita uusien multimediasovellutusten suunnitteluun.
- Opiskelija osaa selittää mediojen signaalinkäsittelyn ja tiivistämisen periaatteet ja toimintatavat.
- Opiskelija osaa selittää multimediajärjestelmien osien toiminnan ja soveltaa yleisesti käytettyjä tietoliikenneprotokollia multimediasovellutuksissa.
- Opiskelija osaa ratkaista multimediasovelluksiin liittyviä ongelmia.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op Suositeltava Opiskelijan tulee aineopintokokonaisuutta muodostaessaan ottaa huomioon syventävien opintojen opintojaksojen esitietovaatimukset.
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Suositeltava Opiskelijan tulee aineopintokokonaisuutta muodostaessaan ottaa huomioon syventävien opintojen opintojaksojen esitietovaatimukset.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
OHJ-2700 Tietokonegrafiikka 6 op 1   V  
OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4-6 op 1   V  
SGN-2556 Pattern Recognition 5 op 1   IV  
SGN-5116 Multimedia Systems and Services 4 op   IV  
SGN-5456 3D Media Technology 4 op   IV  
SGN-5508 Multimedia Analysis and Retrieval 5 op   IV  
SGN-5707 Multimedia Innovations Project Course 5-8 op 2   V  
TST-1206 Demola project work 5-10 op 2   V  
Yhteensä 38 op    

1. Opintojaksoista on valittava vähintään yksi.
2. Opintojaksoista on valittava vähintään yksi.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
OHJ-1406 Introduction to Object-Oriented Programming 4 op IV  
OHJ-2556 Artificial Intelligence 6 op V  
SGN-1850 Signaalinkäsittelyn erityiskysymyksiä 1-5 op V  
SGN-2306 Signal Compression 5 op IV  
SGN-2806 Neural Computation 5 op IV  
SGN-3637 Human Visual System 4-5 op IV  
SGN-5226 Content Sharing Technologies and Services 4 op IV  
SGN-5306 Knowledge Mining 3 op IV  
SGN-5406 Virtual Reality 5 op IV  
SGN-5806 Wireless Ambient Multimedia 5 op IV  
SGN-5858 Multimedia Graduate Seminar 5-8 op V  
TITA-7106 Introduction to Entertainment and Media Management 4 op V  
TITA-7306 Media Production Systems and Processes 5 op V  
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op IV  
TLT-2316 Computer Networking I 5 op IV  
TLT-6106 Basic Course on Wireless Communications 5 op IV  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on perusteellisesti uudistettu. Opintokokonaisuuden tavoitteena on tarjota tiedot nykyisestä multimediateknologiasta ja kehittää opiskelijan ongelmanratkaisu- ja järjestelmäsuunnittelutaitoja sekä antaa opiskelijalle valmiudet yhdistää signaalinkäsittelyn, tietoliikennetekniikan ja ohjelmistotekniikan taitoja multimediajärjestelmien kehittämisessä.

Viimeksi muokattu25.02.2011