Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Mikrosysteemitekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pasi Kallio

Osaamistavoitteet

- Mikrosysteemien syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- 1. osaa selittää kuinka skaalautumisilmiö vaikuttaa eri sovelluksissa mittakaavan muuttuessa
- 2. ymmärtää mikromittakaavan liikkeitä tuottavien toimilaitteiden toimintaperiaatteet, tuntee niiden ominaisuudet, osaa valita käyttökohteeseen soveltuvan toimilaitteen, osaa suunnitella ja toteuttaa mikromittakaavan liikkeitä tuottavien toimilaitteiden ohjauskokonaisuuden, sekä osaa soveltaa takaisinkytketyn säädön periaatteita niiden ohjaukseen
- 3. osaa suunnitella, mallintaa, simuloida ja testata mikroantureita, ymmärtää kaupallisten anturien ominaisuudet sekä osaa soveltaa niitä erilaisiin mittauksiin ja tuotteisiin
- 4. osaa suunnitella, mallintaa, simuloida ja testata mikrofluidistisia rakenteita, ymmärtää mikrokanavavirtausten erityispiirteet, tuntee mikropumppujen, -venttiilien ja -sekoittimien toimintaperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- 5. tuntee mikrovalmistuksen pääperiaatteet, ymmärtää erilaisten menetelmien (esim. fotolitografia, pinnoitus- ja kasvatusmenetelmät,...) mahdollisuudet ja rajoitukset, osaa suunnitella yksinkertaisia valmistusprosesseja
- 6. omaa valmiudet alan jatko-opintoihin
- 7. kykenee kirjoittamaan alan teknisiä dokumenttejä ja raportoimaan työnsä tuloksista englanniksi

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Biomittaukset 25 op Suositeltava
Lääketieteellinen tekniikka 25 op Suositeltava
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ACI-51006 Introduction to Microsystem Technology 4 op
ACI-51106 Laboratory Course in Microsystem Technology 4 op
ACI-51306 Microrobotics and microactuators 5 op
ACI-51406 Microfluidics 5 op
ASE-7010 Systeemitekniikan diplomityöseminaari 1 op
Yhteensä 19 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ACI-20030 Säädön suunnittelu 7 op
ACI-32020 Automaation reaaliaikajärjestelmät 7 op
ACI-42070 Identifiointi 5 op
ASE-2110 Systeemit ja säätö 5 op
ASE-7816 Biosensors 5 op
IHA-3506 Robotics and Teleoperation 7 op
MIT-4031 Mikroanturit 6 op
MIT-4051 Piianturien suunnittelu 8-9 op
MIT-5210 Optiset menetelmät bioanalytiikassa 4 op
MOL-1210 Materiaalit 4 op
MOL-3416 Electron Microscopy 5 op
TTE-5011 Johdanto robotiikkaan ja automaatioon 5 op
TTE-5046 Laboratory Course in Robotics and Automation 5 op
TTE-5516 Machine Vision and Optical Measurements 6 op
TTE-6246 Micro and Desktop Manufacturing 6 op

Lisätiedot

Tämä opintokokonaisuus soveltuu lukuvuonna 2009-2010 tai aiemmin opintonsa aloittaneille. Elektroniikan miniatyrisointi on muovannut merkittävästi niin lähes jokaisen teollisuudenalan kehitystä kuin omaa toimintaamme kotona, vapaa-aikana, autolla ajaessa, työpaikalla. Mikroelektroniikan kehitys on mahdollistanut matkapuhelimen, kameran ja monen muun kulutuselektroniikan tuotteen digitalisoinnin, miniatyrisoinnin ja toimintojen määrän radikaalin kasvun. Jo pitkään on ennustettu, että elektroniikkaa, mekaniikkaa, optiikkaa ja fluidistiikkaa miniatyrisoiva ja integroiva teknologia kehittyy ja yleistyy vastaavalla tavalla. Tänä päivänä voidaan jo todeta, että kyseinen teknologia on osa jokapäiväistä elämäämme. Autojen turvatyynyt laukaistaan mikrosähkömekaanisilla piikiihtyvyysantureilla, joilla myös mitataan niin hölkkääjän juoksemaa matkaa, digikameroiden ja matkapuhelinten asentoa kuin sydämentahdistimissa potilaan liikettä. Mustesuihkutulostimella tulostaessamme käytämme pitkälle kehittynyttä mikrofluidistiikkaa ja uusimmilla digitaalikameroilla kuvatessamme mikro-optiikan viimeisimpiä saavutuksia. Siinä vain joitain nykypäivän esimerkkejä miniatyrisoiduista komponenteista, joissa hyödynnetään mikromekaniikkaa, mikro-optiikkaa ja mikrofluidistiikkaa eli mikrosysteemitekniikkaa.

Viimeksi muokattu31.03.2011