Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalivirtojen hallinta (DI), 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jukka Rintala

Osaamistavoitteet

- Opiskelijalla on laaja-alaiset valmiudet jätehuollon johtamisen ja erikoisasiantuntijan tehtäviin elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla.
- Opiskelijalla on laajat moni- ja poikkitieteelliset perustiedot suuntautua materiaalivirtojen hallinnan tutkimustehtäviin.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
BIO-5000 Kestävä kehitys 3 op
MOL-1650 Materiaalit ja ympäristö 5 op
TETA-1050 Kansantalous 3 op
Yhteensä 11 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-5350 Sovellettu limnologia 3 op
ENER-7010 Teollisuuden prosessit 4 op
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op
KEM-4200 Metallien kemia 3 op
LIKU-1100 Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät 3 op
LIKU-2420 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op
MPR-4400 Pohjavedet 3 op
MPR-5250 Ympäristögeotekniikka 5 op
RTT-1080 Ympäristötalous 3 op
RTT-2020 Kiinteistön hoito ja hallinta 5 op
RTT-8050 Kaukokartoitus ja ympäristötietojärjestelmät 5 op
SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet 5 op
STL-2600 Ympäristöterveyden perusteet 3 op
STL-3610 Tekniikan kehitykseen liittyvät terveyskysymykset 5 op
TUR-3200 Ympäristöjohtaminen 4 op
TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu 5 op

Lisätiedot

Tämän opintokokonaisuuden voivat valita vain vesi- ja jätehuoltotekniikan pääaineopiskelijat, jotka jo diplomi-insinööritutkintoon sisällyttäen haluavat painottua voimakkaammmin materiaalivirtojen hallinnan kysymyksiin.

Viimeksi muokattu18.05.2011