Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalitutkimus, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Toivo Lepistö, Veli-Tapani Kuokkala

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvä tietämys eri tutkimusmenetelmistä ja niiden käyttömahdollisuuksista. Opiskelija osaa selittää eri tutkimusmenetelmien toimintaperiaatteet ja tiedostaa niiden soveltuvuuden eri materiaalien ja rakenteiden tarkasteluun. Opiskelija pystyy systemaattiseen ja ennen kaikkea innovatiiviseen työskentelyyn materiaalitutkimuksen alalla. Opiskelija osaa soveltaa perusluonnontieteitä; fysiikkaa, kemiaa ja matematiikkaa materiaalitutkimukseen tavalla, joka antaa hänelle hyvät valmiudet toimia menestyksekkäästi useilla eri tekniikan osa-alueilla.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Materiaalitekniikka 25 op Pakollinen Pakollinen materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.
Materiaalitutkimus 25 op Pakollinen Pakollinen muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-3416 Electron Microscopy 5 op IV  
MOL-3516 Failure Analysis 5 op V  
Yhteensä 10 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-3116 Introduction to NDT Techniques 3 op IV  
MOL-3216 Thermal Analysis of Materials 5 op IV  
MOL-3316 Wear of Materials 6 op IV  
MOL-3616 X-ray Diffraction and Transmission Electron Microscopy 7 op V  
MOL-3716 Plastic Deformation and Fatigue of Metals 6 op V  
MOL-8506 Special Treatise on Materials Science 3-8 op IV  

Lisätiedot

Suomen teollisuuden rakenteen ja toimintojen sekä harjoitettavan opetus- ja koulutustoiminnan osalta selkeäksi tavoitteeksi on asetettu maamme kehittäminen maailman johtavaksi korkean teknologian osaajaksi. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää sitä, että jatkossa yhä suuremman osan koulutetusta työvoimasta tulee toimia tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Materiaalitutkimuksen kokonaisuus pyrkii omalta osaltaan auttamaan tämän tavoitteen saavuttamisessa kouluttamalla materiaalitietoisia henkilöitä, joilla on riittävän hyvä tietämys eri tutkimusmenetelmistä ja niiden käyttömahdollisuuksista. Mikäli tunnet kiinnostusta pitkäjänteiseen, systemaattiseen ja ennen kaikkea innovatiiviseen työskentelyyn, on tämä kokonaisuus juuri sinulle soveltuva edellyttäen, että sinulla on hyvät tiedot ja kiinnostus perusluonnontieteisiin; fysiikkaan, kemiaan ja matematiikkaan. Materiaalitutkimuksen syventymiskohde on luonteeltaan poikkitieteellinen ja luo valmiudet toimia myös muilla kuin puhtaasti materiaalitieteen alueella. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että opiskelija valitsisi toiseksi aineopinnokseen esim. elektroniikan, fysiikan, hydrauliikan, kemian, koneensuunnittelun, lämpötekniikan, teknisen mekaniikan ja optimoinnin, tietotekniikan, tuotantotekniikan, ympäristötekniikan tai jonkin toisen materiaalitekniikan suuntautumisvaihtoehdoista.

Viimeksi muokattu15.09.2011