Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalikemia/DI/sivuaine, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Kemian sivuaineen tavoitteena on vahvistaa kemian asiantuntemus tasolle, jolla DI pystyy itsenäisesti soveltamaan kemian tietoja ammattitehtävissään ja toimimaan yhteistyössä muiden kemistien kanssa hallinnon, tutkimuksen ja teollisuuden insinööritehtävissä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Materiaalikemian aineopinnot 26 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2 4 op II  
KEM-3100 Polymeerikemia 5 op III  
KEM-4020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEM-4200 Metallien kemia 3 op IV  
KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia 3 op IV  
Yhteensä 21 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-3150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEM-3200 Pintakemia 3 op IV  
KEM-4100 Katalyyttikemia 3 op IV  
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op IV  
KEM-5100 Valokemia 5 op V  
KEM-5126 Photochemistry, Laboratory 3 op V  
KEM-5157 Experimental optical spectroscopy 4 op V  
KEM-5176 Nanochemistry 6 op V  
KEM-5430 Kemian erikoistyö 3 op IV  

Lisätiedot

Tähän opintokokonaisuuteen ei voi tehdä diplomityötä.

Viimeksi muokattu23.02.2011