Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalikemia/DI, 50 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Kemia on perusluonnontiede, jonka syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa kemiaa. Kemian opinnot tarjoaa laajan joukon valinnaisia syventymisvaihtoehtoja kehittyvien kemian teknologioiden aloilta, kuten nanokemia ja -teknologia, supramolekulaariset rakenteet, asymmetrinen syntetiikka, ja huippunopea spektroskopia.
- Syventävien kemian opintojen tavoitteena on täydentää kandidaatin tutkinnon kemian opintoja siten, että niissä saavutetaan määrältään ja laadultaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertailukelpoinen DI:n kemistitutkinto, joka vastaa yhteiskunnan tarpeita soveltavan kemian alalla teollisuudessa ja yrityksissä että tutkimuksen aloilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Materiaalikemian aineopinnot 26 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2 4 op II  
KEM-3100 Polymeerikemia 5 op III  
KEM-4020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEM-4250 IR-spektroskopia 2 op III  
KEM-4300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 2 op IV  
KEM-4356 Chromatography and Mass Spectrometry 2 op IV  
KEM-4406 NMR Spectroscopy 2 op IV  
KEM-5250 Teollinen orgaaninen kemia 3 op III  
KEM-5350 Kemian seminaari 5 op IV  
Yhteensä 31 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 19 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEM-3150 Polymeerikemian työt 5 op   III  
KEM-3200 Pintakemia 3 op   IV  
KEM-4040 Orgaanisen kemian jatkokurssi 4 op 1   IV  
KEM-4050 Orgaanisen kemian työt 2 5 op 1   IV  
KEM-4100 Katalyyttikemia 3 op 1   IV  
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op   IV  
KEM-4200 Metallien kemia 3 op   IV  
KEM-5100 Valokemia 5 op   IV  
KEM-5126 Photochemistry, Laboratory 3 op   V  
KEM-5157 Experimental optical spectroscopy 4 op   V  
KEM-5176 Nanochemistry 6 op   V  
KEM-5200 Bio-orgaaninen kemia 3 op 1   IV  
KEM-5300 Synteesiteknologia 4 op 1   IV  
KEM-5430 Kemian erikoistyö 3 op 2   IV  
KEM-5440 Kemian erikoistyö 4 op 2   IV  
KEM-5450 Kemian erikoistyö 5 op 2   IV  

1. Pakollisia opintojaksoja orgaanisen syntetiikan alalta tehtäville diplomitöille.
2. Kemian erikoistyö voidaan valita vain joko 3, 4 tai 5 op:n laajuisena.

Viimeksi muokattu23.02.2011