Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Materiaalifysiikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Mika Valden

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Materiaalitekniikka 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka B 4 op
FYS-1500 Kiinteän olomuodon fysiikka C 3 op
FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op
FYS-2300 Elektronispektroskopia 5 op
Yhteensä 18 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1310 Fysiikan työt II 5 op
FYS-1340 Termofysiikka 5 op
FYS-1370 Statistinen fysiikka 3 op
FYS-1430 Johdatus ydinfysiikkaan 3 op
FYS-1580 Fysiikan työt III 5 op
FYS-1610 Kvanttimekaniikka I 5 op
FYS-2400 Nanorakenteet pinnoilla ja elementaariset pintaprosessit 5 op
FYS-3100 Aerosolifysiikka 5 op
FYS-4100 Laskennallinen fysiikka I 5 op
FYS-4200 Laskennallinen fysiikka II 5 op
FYS-5300 Optisen spektroskopian menetelmät 5 op
FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet 5 op
FYS-6210 Puolijohdefysiikka I 4 op
FYS-6220 Puolijohdefysiikka II 3 op
FYS-6300 Molekyylien ja nanorakenteiden kvanttiteoria 6 op

Lisätiedot

Suositellaan materiaalitekniikan opiskelijoille, jotka haluavat syvällisempiä tietoja nanorakenteisista materiaaleista, pinta-analyyttisistä menetelmistä ja niiden soveltuvuudesta pintailmiöiden tutkimukseen, sekä laskennallisesta materiaalifysiikasta. Lisätietoja antavat: Professori Mika Valden, huone Sk320, puhelin 040 849 0261, mika.valden@tut.fi ja Professori Tapio Rantala, huone Sg219, puhelin 040 543 3506, Tapio.Rantala@tut.fi.

Viimeksi muokattu02.02.2011