Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Logistiikka ja kuljetusjärjestelmät, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jorma Mäntynen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee logistiikan verkostomaisen toimintatavan ja -ympäristön sekä eri kuljetusmuotojen ominaisuudet ja niiden kytkeytymisen logistiikkaan. Opiskelija osaa analysoida ja kehittää kaupan ja teollisuuden logistisia järjestelmiä. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija voi työskennellä asiantuntijana logistisen ketjun eri osissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Tuotantotalous 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
LIKU-3410 Tie- ja rautatiekuljetukset 4 op
LIKU-3420 Merenkulku ja satamatoiminnot 3 op
LIKU-3430 Lentoliikenne ja lentoasemat 3 op
LIKU-4210 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 3 op
LIKU-4220 Logistiikkastrategiat ja logistiikkapalvelut 4 op
Yhteensä 17 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
LIKU-1520 Logistiikan erikoistyö 4 op
LIKU-1610 Vaihtuva-aiheinen liikennetekniikan ja logistiikan opintojakso 1-8 op
LIKU-2100 Liikennejärjestelmän analyysi 4 op
LIKU-2210 Liikennetalous 4 op
LIKU-2220 Liikennetutkimukset ja -mallit 5 op
LIKU-2410 Liikenneturvallisuus 4 op
LIKU-2420 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op
LIKU-2436 Transport in International Context 4 op
LIKU-2441 Älykkäät liikennejärjestelmät 3 op
LIKU-3100 Kaupunkiliikenteen yleissuunnitelma 5 op
LIKU-3220 Joukkoliikennejärjestelmät 4 op
TITA-5200 Sovelluslaboratorio - integroidut tietojärjestelmät 3 op

Viimeksi muokattu28.02.2011