Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Liikennejärjestelmät yhdyskuntarakentamisessa, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jorma Mäntynen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan yhdyskuntarakentamisen opiskelija tuntee liikenteen talous-, ympäristö- ja turvallisuusvaikutukset sekä tietää perusasiat joukkoliikenteen, kuljetusten ja logistiikan suunnittelusta sekä älyliikenteen uusista sovelluksista.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Yhdyskuntatekniikka 50 op Pakollinen

Sisältö

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 30 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
LIKU-1000 Toimitusketjun hallinta ja globaalit kuljetukset 4 op
LIKU-2210 Liikennetalous 4 op
LIKU-2410 Liikenneturvallisuus 4 op
LIKU-2420 Liikenteen ympäristövaikutukset 4 op
LIKU-2441 Älykkäät liikennejärjestelmät 3 op
LIKU-3100 Kaupunkiliikenteen yleissuunnitelma 5 op
LIKU-3220 Joukkoliikennejärjestelmät 4 op
LIKU-3410 Tie- ja rautatiekuljetukset 4 op
RTT-8540 Tiedonhallinnan perusteet 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu syventäviä opintoja täydentäväksi kokonaisuudeksi opiskelijoille, joiden pääaine on yhdyskuntarakentaminen.

Viimeksi muokattu24.02.2011