Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jorma Mäntynen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa suunnitella, analysoida ja kehittää liikenne- ja kuljetusjärjestelmiä osana maankäyttöä; osaa käyttää liikenteen tutkimus- ja mallinnusmenetelmiä; omaa valmiudet tarkastella ja kehittää bussi-, raide-, meri- ja lentoliikennettä joukkoliikennemuotoina; tuntee älykkäät liikennejärjestelmät ja älyliikenteen sovellukset.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Yhdyskuntatekniikka 50 op Pakollinen

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Yhdyskuntarakentaminen liikennesuunnittelussa 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
LIKU-2220 Liikennetutkimukset ja -mallit 5 op
LIKU-2441 Älykkäät liikennejärjestelmät 3 op
LIKU-3100 Kaupunkiliikenteen yleissuunnitelma 5 op
LIKU-3220 Joukkoliikennejärjestelmät 4 op
LIKU-3410 Tie- ja rautatiekuljetukset 4 op
LIKU-3420 Merenkulku ja satamatoiminnot 3 op
LIKU-3430 Lentoliikenne ja lentoasemat 3 op
MPR-5280 Tien geometrinen suunnittelu 4 op
Yhteensä 31 op

Täydentävät opintojaksot

Opiskelijat, joiden pääaine on Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät, voivat edelleen syventää tietojaan valitsemalla 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden alla luetelluista opintojaksoista.

Listasta valitaan vähintään 30 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
AHT-1100 Ihminen ja ympäristö 5 op
AHT-1300 Ympäristöpsykologia 4 op
AYS-1300 Maisemasuunnittelu 7 op
AYS-2450 Yhdyskuntasuunnittelun syventävä ammattikurssi 2 4 op
BIO-5000 Kestävä kehitys 3 op
LIKU-1510 Liikennetekniikan erikoistyö 4 op
LIKU-1520 Logistiikan erikoistyö 4 op
LIKU-2436 Transport in International Context 4 op
LIKU-4210 Kaupan ja teollisuuden logistinen analyysi 3 op
LIKU-4220 Logistiikkastrategiat ja logistiikkapalvelut 4 op
MPR-4410 Tierakennusmateriaalit 4 op
MPR-4500 Viherrakentaminen 3 op
MPR-5230 Tie-, katu- ja ratarakenteiden suunnittelu 5 op
MPR-5240 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito 5 op
RTT-4080 Maarakentamisen tuotantotalous 3 op
RTT-8540 Tiedonhallinnan perusteet 4 op
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op
TETA-1101 Yritysorganisaatiot ja ihmisten johtaminen 4 op
TUR-2200 Riskienhallinta 4 op

Lisätiedot

Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien suunnittelulla varmistetaan yhdyskunnan liikenne- ja kuljetuspalvelujen toimivuus. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien syventävät opinnot soveltuvat niille, jotka ovat kiinnostuneita liikennesuunnittelusta, kuljetusjärjestelmien kehittämisestä ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta. Liikenne- ja kuljetusjärjestelmien opintokokonaisuudet kattavat niin henkilö- kuin tavaraliikenteenkin haasteelliset toimintaympäristöt.

Viimeksi muokattu28.02.2011