Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Langattomat sensoriverkot, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Marko Hännikäinen, Markku Renfors

Osaamistavoitteet

- Opiskelija hallitsee langattomien sensoriverkkojen toiminnallisuuden, suunnittelun, toteutuksen ja testauksen.
- Opiskelija pystyy määrittämään langattomien sensoriverkkojen keskeiset standardit, teollisuusratkaisut, sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen tilanteen.
- Opiskelija osaa soveltaa sensoriverkkoja käytännön tarpeisiin, ja pystyy määrittelemään rajapinnat niiden kytkeytymiseksi osaksi muita tietojärjestelmiä.
- Opiskelijalla on riittävä teoriapohja jatko-opintojen suorittamiseen ja alan uusimman tieteellisen tiedon tulkitsemiseksi ja soveltamiseksi.
- Opiskelija pystyy analysoimaan langattoman sensoriverkon suorituskyvyn ja resurssirajoittuneen laitteistoalustan yhteensovittamisen sovellusten suunnittelussa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Automaatiosovellukset biotekniikassa 25 op Suositeltava
Digitaali- ja tietokonetekniikka 25 op Suositeltava
Elektroniikka 25 op Suositeltava
Mittaus- ja informaatiotekniikka 25 op Suositeltava
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Suositeltava
Systeemitekniikka 25 op Suositeltava
Tietoliikennetekniikka 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
TKT-2301 Langattomien sensoriverkkojen sovellukset 5 op 1   IV  
TKT-2307 Wireless Sensor Network Applications 5 op 1   IV  
TKT-2456 Wireless Sensor Networks 5 op   IV  
TLT-6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet 5 op   IV  
Yhteensä 20 op    

1. Kurssit TKT-2301 (suomeksi) ja TKT-2307 (englanniksi) ovat vaihtoehtoiset ja toisensa poissulkevat.

Täydentävät opintojaksot

Jos diplomityö tehdään tähän opintokokonaisuuteen, on suoritettava Tietotekniikan diplomityöseminaari sekä yksi projektityö.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MIT-4031 Mikroanturit 6 op IV  
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi 4 op IV  
OHJ-4301 Sulautettu ohjelmointi 5 op IV  
OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät 3 op IV  
TKT-2527 Project Work 6-10 op IV  
TKT-2546 Methods for Positioning 3 op IV  
TKT-2556 Basics of Inertial Navigation 5 op IV  
TKT-3500 Mikrokontrollerijärjestelmät 5 op IV  
TLT-1656 Special Assignment in Communications Engineering 1 3-8 op IV  
TLT-1666 Special Assignment in Communications Engineering 2 3-8 op IV  
TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet 5 op IV  
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op IV  
TLT-2330 Tietoliikenneprotokollat II 5 op IV  
TLT-2616 Ad Hoc Networks 3-5 op IV  
TLT-5200 Tietoliikenneteoria 5-7 op IV  
TLT-5400 Digitaalinen siirtotekniikka 7 op IV  
TLT-6206 Radio Propagation in Wireless Networks 3 op IV  
TLT-6306 RF Equipment for Wireless Networks 3 op IV  
TLT-8357 Communication Technologies in Battery Management 5-8 op IV  
TST-1300 Diplomityöseminaari 1 op IV  
TST-1400 Diplomityöseminaariesitys 0 op V  

Lisätiedot

Langattomat sensoriverkot (engl. Wireless Sensor Networks, Ubiquitous Sensor Networks) ovat nousemassa merkittäväksi uudeksi ICT:n osa-alueeksi. Sensoriverkot toimivat autonomisina, hajautettuina järjestelminä ilman käyttäjien aktiivista ohjausta. Verkottuneet, mutta laskenta-, muisti-, tiedonsiirto- ja energiaresursseiltaan rajoittuneet laitteet muodostavat yhdessä hajautetun laskenta-alustan loppusovelluksille. Tavallisimmat sovellusalueet sensoriverkoille ovat mittaus ja tunnistus, toimilaitteiden ohjaus, esineiden ja henkilöiden paikannus, sekä tiedon tallennus ja siirto eri laitteiden välillä. Langattomien lyhyen kantaman sensoriteknologioiden odotetaankin vakiintuvan osaksi teollisuuden järjestelmiä, ajoneuvoja, kotiautomaatiota ja kuluttajaelektroniikkaa. Langattomat sensoriverkot ovat maailmanlaajuisesti merkittävä tutkimus- ja tuotekehityskohde, joka pitää sisällään mm. verkkoprotokollat, laitealustat, mittaustekniikat, energian hallinnan, työkaluja verkkojen suunnitteluun, sekä loppusovellukset. Langattomien sensoriverkkojen syventävät opinnot tekevät opiskelijasta ammattilaisen, joka hallitsee teknologian sovellusmahdollisuudet ja pystyy tunnistamaan ja analysoimaan sensoriverkkojen suorituskyvyn rajat. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet sensoriverkkojen ohjelmistojen ja laitealustojen hyödyntämiseen osana tuotekehitystä ja tutkimusta. Syventävät opinnot voi sisällyttää vapaasti useiden koulutusohjelmien DI-tutkintoihin. Tietokonetekniikan syventävistä opinnoista voivat tehdä diplomityön tietotekniikan, sähkötekniikan, automaatiotekniikan ja signaalinkäsittelyn ja tietoliikennetekniikan (tietoliikenne-elektroniikan) koulutusohjelmien opiskelijat. This major subject can be studied also in English.

Viimeksi muokattu28.02.2012