Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Langaton tietoliikenne, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Mikko Valkama, Markku Renfors

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia asiantuntijana tai suunnittelijana langattomiin tietoliikennejärjestelmiin liittyvissä tutkimus-, konsultointi- ja tuotekehitystehtävissä.
- Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen langattoman tietoliikennetekniikan alueella.
- RF DSP -painotusvaihtoehto antaa perustiedot digitaalisista tietoliikennejärjestelmistä sekä tietoliikenteen lähetin- ja vastaanotinrakenteista sekä perusteelliset tiedot nykyaikaisissa ratkaisuissa tarvittavista digitaalisista signaalinkäsittelymenetelmistä.
- Langattomien tietoliikennejärjestelmien painotusvaihtoehto antaa laajat tiedot nykyaikaisten langattomien tietoliikenneverkkojen toimintaperiaatteista ja järjestelmän tietoliikenneteoreettiseen suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä.
- Paikannusjärjestelmien painotusvaihtoehto antaa laajat tiedot radiosignaaleihin perustuvien paikannusjärjestelmien toimintaperiaatteista ja signaalinkäsittelymenetelmistä.
- Radioverkkosuunnitelun syventävät opinnot antavat laajat tiedot solukkoverkkotekniikkaan perustuvien langattomien tietoliikennejärjestelmien toimintaperiaaatteista ja suorituskykyyn vaikuttavista tekijöistä sekä tukiasemaverkon suunnitteluperiaatteista ja -työkaluista.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee eri painotusvaihtoehtoihin liittyvät suunnittelu- ja simulointityökalut sekä hallitsee järjestelmätason RF-mittaustekniikan perusteet.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Suositeltava Opintojaksot TLT-5200 Tietoliikenneteoria ja 6100 Langattoman tietoliikenteen perusteet on pakollisia esitietoja.
Tietoliikennetekniikka 25 op Suositeltava Opintojakso TLT-5200 Tietoliikenneteoria on pakollinen esitieto.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

TST-1300 ja TST-1400 ovat pakollisia, jos diplomityö tehdään tähän syventävään kokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLT-5400 Digitaalinen siirtotekniikka 7 op III  
TLT-5500 Tiedonsiirtotekniikan työkurssi 5-9 op IV  
TLT-5706 Multicarrier Techniques 4 op IV  
TLT-6306 RF Equipment for Wireless Networks 3 op IV  
TST-1300 Diplomityöseminaari 1 op IV  
TST-1400 Diplomityöseminaariesitys 0 op V  
Yhteensä 20 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Seuraavia kurssiyhdistelmiä suositellaan: * TLT-6206, TLT-6406, TLT-6507, TLT-5606 (radioverkkosuunnittelu) * SGN-2010, TLT-5806, TLT-8107 (RF-DSP) * TKT-2536, TLT-5656, TLT-6206 (paikannus) * TLT-5606, TLT-5906, TLT-6206, TLT-6507 (langattomat järjestelmät)

Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SGN-2010 Digitaalinen lineaarinen suodatus I 5 op IV  
TKT-2536 Introduction to Satellite Positioning 5 op IV  
TLT-5606 Spread Spectrum Techniques 5-7 op V  
TLT-5656 Signal Processing for Mobile Positioning 5-7 op V  
TLT-5806 Receiver Architectures and Signal Processing 5-7 op V  
TLT-5906 Advanced Course in Digital Transmission 5-7 op V  
TLT-6206 Radio Propagation in Wireless Networks 3 op IV  
TLT-6407 Radio Network Planning 6-9 op IV  
TLT-6507 Advanced Course on Wireless Communications 5 op IV  
TLT-8107 Basic Communication Circuits - 2 7 op III  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-3506 Antenna Basics 2 op
ELE-6050 RF-tekniikan perusteet I 5 op
MAT-45806 Mathematics for positioning 3 op
MAT-51206 Coding Theory 6 op
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op
SGN-2106 Multirate Signal Processing 6 op
SGN-2156 System Level DSP Algorithms 4 op
SGN-2206 Adaptive Signal Processing 5 op
SGN-2407 Spectrum Estimation and Array Signal Processing 5 op
SGN-2607 Statistical Signal Processing 6 op
TKT-1220 Tietokonearitmetiikka I 4 op
TKT-1426 Digital Design for FPGA 6 op
TKT-2301 Langattomien sensoriverkkojen sovellukset 5 op
TKT-2566 Satellite Navigation Receivers 5 op
TLT-1656 Special Assignment in Communications Engineering 1 3-8 op
TLT-2616 Ad Hoc Networks 3-5 op
TLT-6706 Advanced Topics in Radio Network Planning 3-6 op
TLT-8207 Communication Circuits & Modules - 1 5-8 op
TST-1206 Demola project work 5-10 op

Viimeksi muokattu06.09.2011