Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Lääketieteellinen informatiikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jari Hyttinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia lääketieteeseen ja terveydenhuoltoon liittyviä ongelmia ja formuloida ne siten, että voi löytää niihin ratkaisuja tietotekniikkaa soveltamalla.
- Opiskelija tuntee tietoliikennetekniikan ja ohjelmistotekniikan perusperiaatteet ja osaa soveltaa niitä terveydenhuollon erilaisten tietotekniikkaratkaisujen toteuttamiseen noudattaen kansainvälisiä standardeja ja määräyksiä.
- Opiskelija osaa mallinnuksen perusteet ja osaa toteuttaa erilaisia fysiologisten ja terveydenhuollon järjestelmien malleja.
- Opiskelija osaa suunnitella ja soveltaa perusmenetelmiä fysiologisten signaalien ja lääketieteellisten kuvien käsittelemiseksi ja analysoimiseksi.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Ohjelmistotekniikka 25 op Suositeltava
Signaalinkäsittely ja multimedia 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Diplomityöseminaari BME-1806 Master's Seminar on Biomedical Engineering on pakollinen niille, jotka tekevät diplomityön tähän syventävään opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet
BME-2606 eHealth 5 op
BME-2626 Processing of Physiological Signals 5 op
BME-2636 Medical Image Analysis 5 op
BME-2716 Modelling of Physiological Systems 5 op
Yhteensä 20 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BME-1506 Research Project in Biomedical Engineering 5 op
BME-1750 Biolääketieteen tekniikan portfoliokurssi 2 op
BME-2610 Terveydenhuollon tietojärjestelmät 5 op
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op
MAT-51706 Bayesian Methods 6 op
MAT-51801 Matemaattinen tilastotiede 6 op
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia 6 op
MAT-55900 Datan analyysimenetelmät mallinnuksessa 4 op
OHJ-1150 Ohjelmointi II 5 op
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi 4 op
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö 5 op
OHJ-2556 Artificial Intelligence 6 op
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet 4 op
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät 6 op
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit 6 op
OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu 6 op
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet 5 op
OHJ-5101 Web-ohjelmointi 4 op
SGN-1201 Signaalinkäsittelyn menetelmät 3 op
SGN-1251 Signaalinkäsittelyn sovellukset 5 op
SGN-2500 Johdatus hahmontunnistukseen 4 op
SGN-2806 Neural Computation 5 op
SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I 5 op
SGN-5306 Knowledge Mining 3 op
TLT-3101 Tietoturvallisuuden perusteet 3 op

Lisätiedot

Lääketiede ja terveydenhuolto ovat merkittävä ja erityinen tietotekniikan sovellusalue. Lääketieteellinen informatiikka tutkii lääketieteessä ja terveydenhuollossa syntyvää tietoa ja kehittää menetelmiä ja tekniikoita sen analysoimiseksi ja hyödyntämiseksi. eHealth tutkii ja kehittää erityisesti tieto- ja viestintäteknologioita lääketieteellisen ja terveydenhuollon datan siirtoon, hyödyntämiseen ja tallentamiseen. Syventävät opinnot antavat teoreettiset valmiudet erityyppisen lääketieteellisen datan käsittelyyn ja analysointiin sekä dataan perustuvaan mallintamiseen. Lääketieteellisen informatiikan opintojen tueksi suositellaan erityisesti ohjelmistotekniikan ja ohjelmistotuotannon opintoja. Muita suositeltavia sivuainevaihtoehtoja ovat mm. tietoliikennetekniikka, signaalinkäsittely ja oppivat ja älykkäät järjestelmät sekä lääketieteellinen tekniikka.

Viimeksi muokattu29.03.2011