Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kuitu- ja tekstiilitekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Heikki Mattila, Pertti Nousiainen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa soveltaa ja arvioida kuitujen ja tekstiilien prosessointimenetelmiä, ominaisuuksia ja käyttösovelluksia. Opiskelija osaa suunnitella kansainvälisen hankinta-, osto- ja arvoketjun ja arvioida sen toimintaa.
- Opiskelija osaa soveltaa alan tieteellisiä tutkimusmenetelmiä, tulkita saatuja tuloksia, tehdä niistä johtopäätöksiä ja raportoida ne tiedejulkaisuissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Materiaalitekniikka 25 op Pakollinen Materiaalitekniikan pääaineopiskelijoille.
Tekniset polymeerit ja tekstiilit 25 op Pakollinen Materiaalitekniikan sivuaineopiskelijoille.

Esitietovaatimuksena MOL-1640 Tekstiilimateriaalit tai vastaavat tiedot. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-9106 Fibre and Colour Chemistry 5 op IV  
MOL-9300 Tekstiilirakenteiden syventävä opintojakso 5 op IV  
MOL-9606 Managing Global Supply Chains 5 op IV  
Yhteensä 15 op  

Täydentävät opintojaksot

Jos MOL-9706 sisältyy DI tutkinnon perus- ja aineopintoihin, sitä ei voi sisällyttää enää Kuitu- ja tekstiilitekniikan syventäviin opintoihin.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-8500 Materiaaliopin erityistyö 3-8 op V  
MOL-9010 Tekstiilien testaus ja laadunvalvonta 5 op IV  
MOL-9206 High Technology Fibres 5 op IV  
MOL-9400 Tekniset tekstiilirakenteet ja sovellukset 5 op IV  
MOL-9500 Tekstiilikemia 5 op IV  
MOL-9706 Product Development and Innovations 5 op IV  
MOL-9806 Clothing Manufacture and Physiology 5 op IV  
MOL-9906 Intelligent Textiles and Smart Garments 5 op IV  
MOL-9990 Kuitujen ja tekstiilien syventävä opintojakso 2-8 op V  

Lisätiedot

Opiskelija voi valitsemillaan täydentävillä opintojaksoilla suuntautua opinnoissaan kuitutekniikan erikoisalueisiin, globaaliin tekstiilitalouteen tai teknisiin tekstiileihin.

Viimeksi muokattu16.03.2011