Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kudosteknologia, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Minna Kellomäki

Osaamistavoitteet

- Opiskelija saavuttaa hyvän tuntemuksen kudosteknologian eri osa-alueista sekä syvällisemmän tietouden yhden osa-alueen aihepiiristä - syvemmin hallittu osa-alue on teknisesti orientoitunut
- Opiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien perusteita, sekä osaa soveltaa opittua poikkitieteellisesti kudosteknologiaan
- Opiskelija saavuttaa valmiudet toimia työelämässä kudosteknologian asiantuntijana sekä kehittäjänä
- Opiskelija saa valmiudet osallistua kudosteknologiaa ja sen osa-alueita koskevien kysymysten yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ymmärtää lisäksi alan sosiaaliset, taloudelliset ja tieteelliset vaikutukset maailmanlaajuisesti
- Opiskelija hallitsee työelämän, tieteellisen toiminnan sekä yhteiskunnallisen keskustelun edellyttämät kieli-, viestintä- ja yhteistyötaidot sekä valmiudet toimia monitieteisessä ja -kansallisessa yhteisössä

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Diplomityöseminaari BME-1806 Master's Seminar on Biomedical Engineering on pakollinen niille, jotka tekevät diplomityön tähän syventävään opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet
BME-1796 Product Development of Biomedical Devices 5 op
BME-4106 Biodegradable Polymers 5 op
BME-4606 Drug Delivery Devices 4 op
BME-4806 Implantology 3 op
BME-5300 Kudosteknologia II 5 op
Yhteensä 22 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-2001 Teollinen biotekniikka 4 op
BIO-2602 Geeniteknologian menetelmät ja molekulaarinen bioteknologia 5 op
BME-1186 Biomedical Engineering Laboratory Course 4 op
BME-1250 Viranomaisvaatimukset lääkinnällisten laitteiden suunnittelulle ja valmistukselle 3 op
BME-1306 Commercialization in Biomedical Engineering 4 op
BME-1506 Research Project in Biomedical Engineering 5 op
BME-4156 Biodegradable Polymers Laboratory Course 5 op
BME-4206 Bioceramics and their clinical applications 4 op
BME-5106 Cellular Interactions 5 op
FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op
FYS-2300 Elektronispektroskopia 5 op
FYS-2400 Nanorakenteet pinnoilla ja elementaariset pintaprosessit 5 op
FYS-7100 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan 5 op
FYS-7200 Biologinen fysiikka 5 op
FYS-7306 Molecular modeling of bio- and nanosystems 5-8 op
KEM-2150 Orgaanisen kemian työt 1 5 op
KEM-4250 IR-spektroskopia 2 op
KEM-4300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 2 op
KEM-5200 Bio-orgaaninen kemia 3 op
MOL-1440 Materiaalien valmistusmenetelmät 2 5 op
MOL-1530 Polymeerifysiikka 5 op
YHTTAY-1071 Molekyylibiologian työt 3 op
YHTTAY-1081 Koe-eläinkurssi 5 op
YHTTAY-2050 Solubiologia 8 op
YHTTAY-2055 Solubiologian työt 3 op
YHTTAY-2100 Biotekninen tuotekehitys 5 op
YHTTAY-4010 Proteiini- ja entsyymiteknologia 6 op
YHTTAY-4120 Farmakologian peruskurssi 4 op
YHTTAY-4400 Kudosbiologia 6 op
YHTTAY-4420 Proteiini- ja entsyymiteknologian työt 5 op

Lisätiedot

Kudosteknologiassa tutkitaan ja kehitetään uusia menetelmiä potilaiden kudos- ja elinvaurioiden parantamiseksi entistä tehokkaammin. Tällaisten uusien biologisten vastineiden kehittäminen eri kudoksille ja kokonaisille elimille edellyttää mm. biomateriaalitekniikan, solu- ja kudosbiologian sekä lääketieteen tietojen poikkitieteellistä yhdistämistä. Kudosteknologian syventävissä opinnoissa käsitellään keskeisten kudosten biologisten vastineiden kehitystyötä kudosteknologian menetelmin sekä kudosteknologiassa tarvittavia tukirakenteita ja materiaaleja.

Viimeksi muokattu30.03.2011