Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Korjausrakentaminen, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Matti Pentti

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa esitellä Suomen rakennuskannan rakenneratkaisuja eri aikakausilta
- kuvailla rakenteiden kunnon selvittämisen periaatteet ja menetelmät
- määritellä rakenteita vaurioittavat tyypilliset turmeltumisilmiöt ja niiden etenemiseen vaikuttavat tekijät
- esitellä käytettävissä olevia korjausperiaatteita ja -menetelmiä sekä suunnitella tavanomaisia korjaustoimenpiteitä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Talonrakentaminen 50 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MPR-5120 Perustusten vahvistaminen 5 op
RTEK-3720 Kantavien rakenteiden korjaaminen 3 op
RTEK-3730 Rakenteiden korjaustekniikka 5 op
RTEK-3740 Rakenteiden historia 2 op
RTEK-3750 Kuntotutkimukset 2 op
Yhteensä 17 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ARS-1250 Korjausrakentamisen jatkokurssi B 5 op
RAK-1010 Rakennustekniikan erikoistyö I 3 op
RTEK-3511 Rakennusfysiikka 6 op
RTT-2020 Kiinteistön hoito ja hallinta 5 op
RTT-2040 Kiinteistöliiketoiminta ja -johtaminen 4 op
RTT-2050 Kiinteistön elinkaaritalous 3 op
RTT-3010 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa 5 op
RTT-3020 Rakennuttaminen 3 op
RTT-3881 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RTT-4070 Rakennustuoteteollisuus ja erikoisurakointi 4 op
RTT-4106 Project Management 3 op
RTT-8030 Rakennusmittaukset 3 op
RTT-8040 Muodonmuutosmittaukset 3 op

Viimeksi muokattu03.03.2011