Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Koneiden käyttövarmuus ja energiatehokkuus, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Virtanen, Per-Erik Hagmark, Timo Kalema, Juha Miettinen

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa analysoida koneiden luotettavuutta, huollettavuutta ja käytettävyyttä ja tuntee keskeiset analysointimenetelmät.
- Opiskelija osaa analysoida ja suunnitella prosessikoneita ja järjestelmiä energiateknisestä näkökulmasta. Opiskelija pystyy hakemaan suunnitteluvaihtoehdoista optimiratkaisun. Energiatekninen analysoinnin tekoa varten opiskelija osaa soveltaa lämmönsiirron ja virtausopin teorioita. Opiskelija oppii MS Excelin käytön järjestelmien optimoinnissa.
- Opiskelija osaa tehdä suunnitteluun liittyvää päätöksentekoa. Opiskelija osaa optimoida pumppu-putkisto-systeemin, kompressorikoneiston, erilaisia lämmönsiirtimiä ja järjestelmien lämmöneristystason.
- Opiskelija osaa koneiden kunnonvalvonnan, ennakkohuollon ja korjauksen keskeiset näkökulmat ja aikataulutuksen.
- Opiskelija osaa laadunvalvonnan keskeiset asiat ja tuntee kitkan ja kulumisen vaikutuksen koneiden käyttövarmuudessa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Konstruktiotekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEC-3270 Monitorointi ja diagnostiikka 6 op III  
MEC-4320 Käyttövarmuuden suunnittelu 5 op IV  
MEC-4710 Stokastisten ilmiöiden simulointi 5 op IV  
MEC-6110 Prosessikoneiden ja -järjestelmien optimointi 5 op IV  
Yhteensä 21 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Käyttövarmuuteen suuntautuville suositellaan kurssia MEC-4720 Tilastomatemaattinen datan käsittely ja näytteen otto. Energiatehokkuuteen suuntautuville suositellaan kursseja MEC-6120 LVI-tekniikka, MEC-6125 Rakennusten energiatekninen suunnittelu ja MEC-4120 Tribologian jatkokurssi.

Valittava vähintään 9 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEC-3030 Koneiden dynamiikka 5 op III  
MEC-3220 Konedynamiikan mittaukset 5 op IV  
MEC-4120 Tribologian jatkokurssi 4 op IV  
MEC-4720 Tilastomatemaattinen datan käsittely ja näytteen otto 3 op III  
MEC-6120 LVI-tekniikka 5 op III  
MEC-6125 Rakennusten energiatekninen suunnittelu 5 op IV  

Lisätiedot

Koneiden käyttövarmuus ja energiatehokkuus ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä suunnittelukriteereitä. Syventävissä opinnoissa tarkastelu ulottuu suunnittelusta käyttövaiheeseen asti kattaen koneen ja järjestelmän koko elinkaaren. Suunnittelussa tarkastellaan koko prosessia mahdollisimman laaja-alaisesti. Pyrkimyksenä on toisaalta parantaa koneiden ja järjestelmien käyttövarmuutta ja alentaa niiden käyttökustannuksia sekä toisaalta vähentää niiden elinkaaren aikaista energiakulutusta. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää luotettavuuden todennäköisyyspohjaista mallinnusta sekä koneprosessin aine- ja energiavirtojen mallinnusta. Näiden laskennallisten tarkastelujen tueksi tarvitaan monitorointimenetelmiä jo rakennettujen järjestelmien toiminnan seurantaan ja tilastolliseen arviointiin. Suositeltavia rinnalla luettavia ammattiaineita ovat muut konstruktiotekniikan sekä matematiikan ammattiaineet.

Viimeksi muokattu27.02.2011