Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Koneiden ja rakenteiden analysointi, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Arto Lehtovaara, Erno Keskinen, Sami Pajunen

Osaamistavoitteet

- Analysointiin suuntautuvat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on perusvalmiudet koneiden ja laitteiden tuotekehitykseen liittyviin laskenta- ja suunnittelutehtäviin sekä muun kokemuksen karttuessa myös erilaisiin erityisasiantuntemusta vaativiin johtotehtäviin. Lisäksi suuntautumisvaihtoehto tarjoaa erinomaisen pohjan toimia monialaisissa teoreettisluonteisissa opetus- ja tutkimustehtävissä. Opiskelijan tekninen luovuus ja taloudellinen ratkaisukyky, jotka ovat tärkeitä ominaisuuksia erimitallisia keskenään ristiriitaisia tavoitteita sisältävissä suunnittelutehtävissä, kehittyvät opintojaksojen myötä.
- Opiskelija oppii mallintamaan vaativia teknisfysikaalisia ja teknistaloudellisia ongelmia matemaattisesti. Opmointi kytkee erilaiset analysointimenetelmät sekä niihin liittyvän raskaan laskennan varsinaiseen suunnitteluun antaen opiskelijalle monipuolisempaa osaamista. Yleisesti ottaen opiskelijan analyytiset valmiudet kehittyvät siten, että hän saa kunnolliset edellytykset selviytyä myös uudentyyppisistä, usein monialaisista, ongelmanasetteluista. Myös matematiikan ja tietotekniikan taidot kehittyvät, kun niitä opiskellaan sovelluksiin liittyen.
- Opiskelija oppii rakenteiden lujuusopillisen analysoinnin elementtimetelmäohjelmistoilla. Opiskelija oppii myös rakenteiden tietokoneavusteisten optimointimenetelmien käyttöä ja monikappalesysteemien mallinnusta valmisohjelmistoilla.
- Opiskelija oppii koneiden värähtelyn ja melunkehityksen teorian ja koneiden dynamiikan ja järjestelmäsimuloinnin keskeiset asiat.
- Opiskelija oppii keskeisten konedynaamisten värähtelyihin, kitkaan ja lujuuteen liittyvät mittaukset.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Konstruktiotekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEC-2500 Rakenteiden dynamiikka 6 op IV  
MEC-3220 Konedynamiikan mittaukset 5 op IV  
MEC-4210 Tehonsiirtolaitteiden analysointi 5 op IV  
Yhteensä 16 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 14 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEC-2710 Mekaniikan erityiskysymyksiä 6 op V  
MEC-2720 Elementtimenetelmän jatkokurssi 6 op IV  
MEC-2800 Elementtimenetelmän ja optimoinnin soveltamisharjoitus 1-3 op IV  
MEC-3030 Koneiden dynamiikka 5 op IV  
MEC-3050 Konejärjestelmien simulointi 6 op IV  
MEC-4120 Tribologian jatkokurssi 4 op IV  
RTEK-2071 Rakenteiden mekaniikan jatkokurssi 5 op IV  
RTEK-2151 Rakenteiden stabiilisuusteoria 6 op IV  

Lisätiedot

Koneiden ja rakenteiden analysoinnin ammattiaine hyödyntää matemaattisia mallinnusmenetelmiä konerakenteiden lujuuslaskennassa ja koneiden dynaamisen käyttäytymisen simuloinnissa. Osaamispohja soveltuu koneteollisuuden vaativiin tutkimus- ja tuotekehitystehtäviin tähtääville opiskelijoille. Suositeltavia rinnalla luettavia aineita ovat Koneiden ja järjestelmien suunnittelu, Teknillinen matematiikka sekä Virtaustekniikka.

Viimeksi muokattu01.03.2011