Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Koneiden ja järjestelmien suunnittelu, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Asko Ellman, Erno Keskinen, Arto Lehtovaara, Veli-Matti Järvenpää

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa koneiden suunnittelun yleisesti työprosessin vaatimuksista lähtien. Opiskelija saa monipuolisen osaamisen koneiden ja laitteiden sekä laajempienkin teknisten järjestelmien suunnitteluun. Osaaminen kattaa tällöin suunnittelutehtävän systemaattisen jäsentelyn sekä suunnitelmien yksityiskohtaisen tuottamisen suunnitteluohjelmistoilla. Kokonaisuuden suoritus luo myös osaamispohjan virtuaalisuunnittelun studion hyödyntämiseen koneiden käyttäjäliitynnän suunnittelussa.suunnittelutehtävän systemaattisen jäsentelyn sekä suunnitelmien yksityiskohtaisen tuottamisen suunnitteluohjelmistoilla. Kokonaisuuden suoritus luo myös osaamispohjan virtuaalisuunnittelun studion hyödyntämiseen koneiden käyttäjäliitynnän suunnittelussa.
- Opiskelija osaa koneiden keskeiset mekanismit ja tehonsiirtolaitteiden toiminnan ja suunnittelun.
- Opiskelija hallitsee koneen ja käyttäjän yhteistoiminnan ja käyttäjäliitynnän suunnittelun ja osaa koneiden ja laitosten virtuaalimallinnuksessa tarvittavien työkalujen sujuvan käytön.
- Mekaaniseen tehonsiirtoon ja tribologiaan perehtyvän opiskelijan osaaminen kattaa konejärjestelmissä toistensa suhteen liikkuvien pintojen väliset kitka-, kulumis- , voitelu- ja vauriomekanismit, joilla on keskeinen vaikutus rakenteiden mitoitukseen, käyttövarmuuteen ja energiatehokkuuteen. Keskeisenä sovellusalueena ovat rakenteiden liitospinnat, liuku- ja vierintälaakerit sekä hammaspyörät.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Konstruktiotekniikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEC-1231 Konerakenteet 4 op IV  
MEC-3110 Konerakenteiden suunnittelu 5 op III  
MEC-3350 Mekatronisen järjestelmän suunnittelu 5 op IV  
MEC-3360 Konemekanismit 5 op IV  
MEC-4110 Tribologian perusteet 3 op IV  
Yhteensä 22 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 8 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MEC-1232 Kevyet konerakenteet 4 op III  
MEC-2720 Elementtimenetelmän jatkokurssi 6 op IV  
MEC-4120 Tribologian jatkokurssi 4 op V  
MEC-4210 Tehonsiirtolaitteiden analysointi 5 op IV  
MEC-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet 3 op III  
MEC-4320 Käyttövarmuuden suunnittelu 5 op IV  
MEC-4710 Stokastisten ilmiöiden simulointi 5 op IV  
MEC-4720 Tilastomatemaattinen datan käsittely ja näytteen otto 3 op III  
TTE-3011 Tuotekehitys 4 op IV  

Lisätiedot

Koneiden ja järjestelmien suunnittelun ammattiaine on jatkoa kandidaatin tutkinnossa saavutetulle konstruktiotekniselle perustalle. Suunnittelijan perustiedot saavat syvyyttä konerakenteiden ja liikkuvien osien mitoituksessa ja laajuutta koneiden järjestelmätason suunnittelussa. Lähestymistapoina ovat konstruktiivinen systematiikka ja mekatroninen näkökulma, jotka yhdessä antavat mahdollisuuden korkean integraatioasteen saavuttamiseen sekä joustavien käyttäjäliityntöjen toteutukseen. Konejärjestelmän ja loppukäyttäjän yhteistoimintaa voidaan kuvata ja testata virtuaaliteknologian välineillä ennen varsinaista prototyyppivaihetta.

Viimeksi muokattu22.03.2012