Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kiinteistönhallinta, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Teuvo Tolonen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa kiinteistöliiketoiminnan kokonaisuuden ja ymmärtää kiinteistö- ja toimitilatalouden merkityksen taloudellisen ja kehittyvän kiinteistönhallinnan kannalta.
- Opiskelija tuntee kiinteistöjohtamisen osa-alueet ja osaa toimia ja soveltaa tietoja kiinteistön hoidon ja hallinnan sekä toimitilajohtamisen asiantuntija- ja kehitystehtävissä.
- Opiskelija osaa arvioida kiinteistön elinkaaren aikaisia taloudellisia ja ympäristövaikutuksia sekä kiinteistöjen energiatehokkuutta.
- Opintokokonaisuus ohjaa erityisesti kiinteistöjohtamisen, -hallinnan ja -ylläpidon tehtäviin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Talonrakentaminen 50 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
RTEK-3750 Kuntotutkimukset 2 op
RTT-2020 Kiinteistön hoito ja hallinta 5 op
RTT-2040 Kiinteistöliiketoiminta ja -johtaminen 4 op
RTT-2050 Kiinteistön elinkaaritalous 3 op
RTT-3020 Rakennuttaminen 3 op
RTT-8570 Kiinteistöhallinnan tietotekniikka 4 op
Yhteensä 21 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MPR-5120 Perustusten vahvistaminen 5 op
RAK-1010 Rakennustekniikan erikoistyö I 3 op
RTEK-3720 Kantavien rakenteiden korjaaminen 3 op
RTEK-3730 Rakenteiden korjaustekniikka 5 op
RTEK-3740 Rakenteiden historia 2 op
RTT-2066 International Real Estate 3 op
RTT-3010 Suunnittelun ohjaus rakennushankkeessa 5 op
RTT-3881 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-8 op
RTT-4040 Talotekniikka II 4 op
RTT-4052 Rakennusalan yrityksen liiketoiminta 4 op
RTT-5020 Oikeusjärjestyksen perusteet 2 op
RTT-5030 Yritys- ja kauppaoikeus 1 op
RTT-8030 Rakennusmittaukset 3 op
RTT-8040 Muodonmuutosmittaukset 3 op
RTT-8540 Tiedonhallinnan perusteet 4 op
RTT-8550 Tietojärjestelmien suunnittelu 5 op
RTT-8590 Tiedonhallinnan ohjelmatyö 3 op

Viimeksi muokattu03.03.2011