Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kemia/Y/DI, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Kemian syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa kemiaa. Ammatillisena tavoitteena on luoda kemian asiantuntemus toimia itsenäisesti ja yhteistyössä muiden alojen asiantuntijoiden kanssa erilaisissa hallinnon, tutkimuksen ja teollisuuden insinööritehtävissä. Koska ammattikäytäntöön liittyy olennaisesti elollinen luonto, kemian koulutus painottaa orgaanisten ja bio-orgaanisten systeemien ja materiaalien tuntemista, teollisten prosessien kemiallisen taustan ymmärtämistä sekä monipuolisten analyysimenetelmien opiskelua.
- Kemian syventävien opintojen tavoitteena on täydentää kandidaatin tutkinnon kemian opintoja siten, että niissä saavutetaan määrältään ja laadultaan, sekä kansallisesti että kansainvälisesti, vertailukelpoinen DI:n kemistitutkinto, joka vastaa yhteiskunnan tarpeita sekä soveltavan kemian alalla teollisuudessa ja yrityksissä että tutkimuksen aloilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kemia/Y/aineopinnot 26 op Pakollinen

Ympäristö- ja energiatekniikan DI-tutkinnon perus- ja aineopinnot. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-4040 Orgaanisen kemian jatkokurssi 4 op IV  
KEM-4356 Chromatography and Mass Spectrometry 2 op IV  
KEM-4406 NMR Spectroscopy 2 op IV  
Yhteensä 8 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 22 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEM-4050 Orgaanisen kemian työt 2 5 op 1   IV  
KEM-4100 Katalyyttikemia 3 op 1   III  
KEM-4200 Metallien kemia 3 op   IV  
KEM-5100 Valokemia 5 op   IV  
KEM-5126 Photochemistry, Laboratory 3 op   IV  
KEM-5157 Experimental optical spectroscopy 4 op   V  
KEM-5176 Nanochemistry 6 op   V  
KEM-5200 Bio-orgaaninen kemia 3 op 1   IV  
KEM-5300 Synteesiteknologia 4 op 1   IV  
KEM-5430 Kemian erikoistyö 3 op 2   IV  
KEM-5440 Kemian erikoistyö 4 op 2   IV  
KEM-5450 Kemian erikoistyö 5 op 2   IV  

1. Pakollisia opintojaksoja orgaanisen syntetiikan alalta tehtäville diplomitöille.
2. Kemian erikoistyö voidaan valita vain joko 3, 4 tai 5 op:n laajuisena. Opintojakson suorittamista suositellaan orgaaniseen syntetiikkaan painottuville opiskelijoille.

Viimeksi muokattu23.02.2011