Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kemia/TL/DI, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Kemia on perusluonnontiede, jonka syventävien opintojen tavoitteena on aineen rakenteen ja ominaisuuksien syvällinen tunteminen ja ymmärtäminen sekä taito soveltaa kemiaa. Kemian opinnot tarjoaa laajan joukon valinnaisia syventymisvaihtoehtoja kehittyvien kemian teknologioiden aloilta, kuten nanokemia ja -teknologia, supramolekulaariset rakenteet, asymmetrinen syntetiikka ja huippunopea spektroskopia. Tutkijakoulutus korostuu jo varhaisessa vaiheessa koulutusohjelman kemian opinnoissa.
- Syventävien kemian opintojen tavoitteena on täydentää kandidaatin tutkinnon kemian opintoja siten, että niissä saavutetaan määrältään ja laadultaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti vertailukelpoinen DI:n kemistitutkinto, joka vastaa yhteiskunnan tarpeita sekä soveltavan kemian alalla teollisuudessa ja yrityksissä että tutkimuksen aloilla yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Kemia/TL/aineopinnot 25 op Pakollinen

Teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman DI-tutkinnon perus- ja aineopinnot. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-4356 Chromatography and Mass Spectrometry 2 op IV  
KEM-4406 NMR Spectroscopy 2 op IV  
KEM-5350 Kemian seminaari 5 op IV  
Yhteensä 9 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 21 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
KEM-3200 Pintakemia 3 op   III  
KEM-4040 Orgaanisen kemian jatkokurssi 4 op 1   IV  
KEM-4050 Orgaanisen kemian työt 2 5 op 1   IV  
KEM-4100 Katalyyttikemia 3 op 1   III  
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op   III  
KEM-4300 Differentiaalinen pyyhkäisykalorimetria 2 op   III  
KEM-5100 Valokemia 5 op   IV  
KEM-5126 Photochemistry, Laboratory 3 op   IV  
KEM-5157 Experimental optical spectroscopy 4 op   IV  
KEM-5176 Nanochemistry 6 op   V  
KEM-5200 Bio-orgaaninen kemia 3 op 1   III  
KEM-5300 Synteesiteknologia 4 op 1   IV  
KEM-5430 Kemian erikoistyö 3 op 2   IV  
KEM-5440 Kemian erikoistyö 4 op 2   IV  
KEM-5450 Kemian erikoistyö 5 op 2   IV  

1. Pakollisia opintojaksoja orgaanisen syntetiikan alalta tehtäville diplomitöille.
2. Kemian erikoistyö voidaan valita vain 3, 4 tai 5 op:n laajuisena.

Viimeksi muokattu23.02.2011