Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Kemia/B,TL,Y/ DI sivuaine, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Helge Lemmetyinen

Osaamistavoitteet

- Kemian sivuaineen tavoitteena on vahvistaa kemian asiantuntemus tasolle, jolla DI pystyy itsenäisesti soveltamaan kemian tietoja ammattitehtävissään ja toimimaan yhteistyössä muiden kemistien kanssa hallinnon, tutkimuksen ja teollisuuden insinööritehtävissä.

Esitietovaatimukset

Kemia/TL/aineopinnot, Kemia/Y/aineopinnot tai Kemia/BIO/aineopinnot sivuaine. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Näistä valitaan kaikki ne opintojaksot, jotka eivät kuulu aiemmin suoritettuihin opintokokonaisuuksiin.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-3100 Polymeerikemia 5 op III  
KEM-3150 Polymeerikemian työt 5 op III  
KEM-3200 Pintakemia 3 op III  
KEM-4020 Fysikaalisen kemian työt 6 op III  
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op IV  
Yhteensä 22 op  

Täydentävät opintojaksot

Kemian erikoistyön voi valita vain joko 3, 4 tai 5 op:n laajuisena.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
KEM-4100 Katalyyttikemia 3 op III  
KEM-4200 Metallien kemia 3 op IV  
KEM-5100 Valokemia 5 op IV  
KEM-5126 Photochemistry, Laboratory 3 op V  
KEM-5157 Experimental optical spectroscopy 4 op V  
KEM-5176 Nanochemistry 6 op V  
KEM-5200 Bio-orgaaninen kemia 3 op III  
KEM-5430 Kemian erikoistyö 3 op IV  
KEM-5440 Kemian erikoistyö 4 op IV  
KEM-5450 Kemian erikoistyö 5 op IV  

Lisätiedot

Opintokokonaisuuteen ei voi tehdä diplomityötä. Kokonaisuus on tarkoitettu kemian opintojen syventämiseen sivuaineena.

Viimeksi muokattu23.02.2011