Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Hypermedia, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Ossi Nykänen, Seppo Pohjolainen

Osaamistavoitteet

- Pääaineen hyvä tuntemus sekä sivuaineiden alojen perusteiden tuntemus.
- Valmius hypermedian soveltamiseen suurissa projekteissa, kyky alan teknisten menetelmien ja perustyökalujen ymmärtämiseen sekä riittävät pohjatiedot tieteellisille jatko-opinnoille.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Hypermedia 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso MATHM-57700 hypermedian diplomityöseminaari on pakollinen vain mikäli opintokokonaisuuteen tehdään diplomityö.

Opintojakso Opintopisteet
MATHM-57700 Hypermedian diplomityöseminaari 1 op
Yhteensä 1 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
MATHM-37200 Hypermediajärjestelmät 3 op 1  
MATHM-47150 Rakenteiset dokumentit 6 op 1  
MATHM-47300 Verkkopalvelun käyttökelpoisuus ja arviointi 5 op 1  
MATHM-47500 Hypermedian vaihtuva-aiheinen työpaja 1-6 op 1  
MATHM-57100 Hypermedian ohjelmointi 4 op 1  
MATHM-57250 Dokumenttilähtöiset tekniikat ja sovellukset 3 op 1  
MATHM-57300 Semanttiset tekniikat ja sovellukset 3 op 1  
MATHM-57350 Hypermedian tuotantoprojektin hallinnan erityispiirteet 4 op 1  
MATHM-57550 Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 5 op 1  

1. Näistä opintojaksoista valitaan vähintään neljä (ellei suoritettu jo aineopinnoissa)

Täydentävät opintojaksot

Muitakin soveltuvia syventäviä opintojaksoja on sopimuksen mukaan valittavissa.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-7716 Predictive and Fuzzy Control 5 op
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
IHTE-1800 Ihminen ja tekniikka -seminaari 2-4 op
IHTE-2100 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet 3 op
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 5 op
IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät 6 op
IHTE-3250 Käyttäjäkokemuksen arviointi ja suunnittelu 4 op
IHTE-3300 Käyttäjäkeskeisen suunnittelun työkurssi 4 op
IHTE-3900 Käytettävyys ohjelmistoprojektissa 3 op
MATHM-47400 Hypermedian erikoistyö 5 op
MATHM-47450 Hypermedian projektityö 2-10 op
MATHM-67500 Hypermedian jatko-opintoseminaari 2-4 op
OHJ-2556 Artificial Intelligence 6 op
OHJ-3321 Tietokantojen suunnittelu 6 op
OHJ-5101 Web-ohjelmointi 4 op
OHJ-5202 Palvelupohjaiset järjestelmät 5 op
OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi 4-6 op
SGN-5406 Virtual Reality 5 op
TITA-7106 Introduction to Entertainment and Media Management 4 op
TITA-7206 Business Concepts in Entertainment and Media Production 5 op
TITA-7306 Media Production Systems and Processes 5 op
TITA-7806 Frontiers of Entertainment and Media Management Seminar 3-8 op
TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I 5 op
TLT-2330 Tietoliikenneprotokollat II 5 op

Lisätiedot

Hypermedialla tarkoitetaan tiedon esittämistä, käsittelyä ja jäsentämistä siten että käyttäjä ja käyttötilanteen erityispiirteet tulevat huomioiduiksi. Hypermedian tyypillinen sovellus voi esimerkiksi olla verkkosivu tai -palvelu, kuten esimerkiksi sosiaalisen median verkkopalvelu, sähköinen asiointipaikka, käyttäjäprofiiliin mukautuva käyttöohje tai vaikkapa matkailijan mukana kulkeva vuorovaikutteinen, asiantuntijajärjestelmän piirteitä omaava matkaopas. World Wide Webin (WWW) kehittymisen myötä hypermedian rooli tieto- ja viestintätekniikassa on merkittävästi kasvanut. Sen menetelmät eivät kuitenkaan rajoitu vain verkkosovelluksiin; esimerkiksi rakenteisilla dokumenteilla on runsaasti sovelluksia kaikessa tietojenkäsittelyssä. Ammattiaineen kotisivu löytyy TTY:n Hypermedialaboratorion kotisivuilta (kohdasta opetus).

Viimeksi muokattu16.02.2011