Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Hydrauliikka ja automatiikka, koneautomaatio, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jouni Mattila

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius automaattisten koneiden ja laitteiden suunnitteluun.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija omaa syventää tietämystä toimilaitteiden ohjauksesta ja säädöstä.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tiedostaa mekatronisen ajattelu- ja toteutustavan, joka yhdistää mekaaniset ja elektroniset sekä tietoteknilliset tekniikat.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius koneautomaatioon liittyvän diplomityön tekemiseen.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius aloittaa koneautomaation jatko-opinnot.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Hydrauliikka ja automatiikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi 5 op IV  
IHA-3206 Servo Systems 5 op IV  
IHA-3256 Autonomous Mobile Machines 7 op V  
IHA-3401 Koneautomaation erikoistyö ja seminaari 8 op V  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-2700 Hydraulijärjestelmien mallintamisen ja simuloinnin jatkokurssi 5 op V  
IHA-3506 Robotics and Teleoperation 7 op  
TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt 5 op  

Lisätiedot

Automaatio on tämän päivän teollisuuden keskeinen kilpailutekijä, joka työllistää yhä enemmän suomalaisia diplomi-insinöörejä. Koneautomaation syventävien opintojen keskeisen osan muodostavat toimilaitteiden ohjaus ja säätö. Moduulille on ominaista mekatroninen ajattelu- ja toteutustapa, joka pyrkii hyödyntämään oikealla ja tehokkaalla tavalla mekaaniset ja elektroniset sekä automaatio- ja tietoteknilliset mahdollisuudet koneenrakennuksessa.

Viimeksi muokattu15.02.2012