Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Hydrauliikka ja automatiikka, hydraulitekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jari Rinkinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija omaa syventävää tietämystä hydraulitekniikasta ja sen säätöteknisistä sovelluksista ja niihin liittyvästä teoriasta.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija hallitsee teollisuus- ja mobilehydrauliikan komponenttien ja järjestelmien sekä sähköhydraulisten servojärjestelmien tietokoneavusteisen suunnittelun.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa mallintaa ja simuloida hydraulijärjestelmiä ja omaa syventävää teoriaa vesihydrauliikasta tai digitaalihydrauliikasta.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius diplomityön suorittamiseen.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius jatko-opintojen aloittamiseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Hydrauliikka ja automatiikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-2400 Hydraulitekniikka II 7 op IV  
IHA-2500 Sähköhydrauliset servojärjestelmät 5 op IV  
IHA-2600 Hydraulijärjestelmien mallintaminen ja simulointi 5 op III  
IHA-2801 Hydraulitekniikan erikoistyö ja seminaari 8 op V  
Yhteensä 25 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
IHA-2200 Vesihydrauliikan komponentit ja järjestelmät 5 op IV  
IHA-2570 Digitaalihydrauliikka 5 op IV  
IHA-2700 Hydraulijärjestelmien mallintamisen ja simuloinnin jatkokurssi 5 op IV  

Lisätiedot

Hydraulitekniikan opinnot syventävät hydraulitekniikan teorian tuntemusta ja antavat valmiuden suunnitella ja simuloida hydraulijärjestelmiä tietokoneavusteisesti. Lisäksi opinnot antavat valmiudet ymmärtää ja suunnitella erilaisia sähköhydraulisia servojärjestelmiä. Opintokokonaisuus tutustuttaa opiskelijat joko ympäristöystävälliseen hydrauliikkaan (vesihydrauliikkaan) tai digitaalihydrauliikkaan.

Viimeksi muokattu31.01.2012