Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Elektroniikan tuotesuunnittelu , 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Kati Kokko, Lauri Sydänheimo, Jukka Vanhala

Osaamistavoitteet

- Sekä elektroniikan laitesuunnittelu että pakkaus- ja tuotantotekniikat ovat tärkeitä elektroniikan osa-alueita ja nivoutuvat nykypäivän elektroniikkatuotteissa kiinteästi yhteen. Elektroniikkaa sisältävää tuotetta suunniteltaessa myös mm. tuotteen koko ja luotettavuus, sekä soveltuvuus tuotantoon ovat tärkeitä seikkoja elektroniikan laitesuunnittelun ohella. Näinollen elektroniikan tuotesuunnittelun syventävien opintojen paketti antaa valmiuksia koko elektroniikkatuotteen suunnittelulle. Opintokokonaisuutta voidaan painottaa joko laitesuunnitteluun tai pakkaus- ja tuotantotekniikkaan valinnaisten opintojen avulla.
- Laitesuunnitteluun suuntautuessaan opiskelija osaa opintokokonaisuuden jälkeen suunnitella elektronisia piirejä ja laitteita, ja ymmärtää niiden toiminnan. Opiskelija osaa toimia asiantuntijana elektroniikan laitekehitysprojekteissa.
- Pakkaus- ja tuotantotekniikkaan suuntautuessaan opiskelija osaa opintokokonaisuuden jälkeen vertailla ja analysoida laitteen toiminnan ja kokoonpanon kannalta keskeisiä materiaaleja, pakkauksia ja pakkaus- ja liitostekniikoita. Hän osaa suunnitella, ohjata ja kehittää tuotantotoimintaa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Elektroniikka 25 op Pakollinen Kursseilla saattaa olla esitietovaatimuksena kursseja, jotka ovat valinnaisia tässä Elektroniikka -aineopintopaketissa

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opiskelija tekee diplomityönsä elektroniikan opintokokonaisuuteen, tulee hänen suorittaa kurssi ELE-1100 Elektroniikan diplomityöseminaari

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELE-3120 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi 6-8 op IV  
ELE-3200 Elektroniikan tuotekehitys 7 op IV  
Yhteensä 13 op  

Täydentävät opintojaksot

Haluttaessa täydentää paketti elektroniikan pakkaustekniikkaan, kannattaa valita mm. seuraavia opintojaksoja: ELE-4120 Elektroniikan luotettavuus 5 op ELE-4200 Elektroniikan materiaalit 5 op ELE-4220 Elektroniikan uudet valmistusmenetelmät 4 op ELE-4250 Elektroniikan miniatyrisointi 5 op ELE-4306 Semiconductor Physics and Devices 5op MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 1 5 op SMG-4100 Sähkömateriaalioppi 5 op SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto 5 op Painotettaessa enemmän tuotantotekniikkaan, voi valita: TTE-1011 Tuotantotekniikan perusteet 4 op TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat 4 op TTE-5056 Assembly technologies and systems 6 op Elektroniikan laitesuunnitteluun suuntauduttaessa kannattaa valita seuraavia opintojaksoja: ELE-3050 CAE elektroniikassa 3 op ELE-3150 EMC-suunnittelu 5 op ELE-3300 Audioelektroniikka 4-7 op ELE-3350 Mekatroniikan erityiskysymyksiä 5 op ELE-3400 Sovelletun elektroniikan erityiskysymyksiä 5-6 op ELE-6050 RF-tekniikan perusteet I 5 op ELE-6100 Suurtaajuustekniikan perusmittaukset 4 op ELE-6300 Radiotaajuinen tunnistustekniikka 5 op ELE-7050 Sulautetut prosessorisovellukset 5 op ELE-7100 Moderni käyttöliittymäelektroniikka 5 op ELE-7150 Näyttötekniikat 5 op ELE-7200 Virtuaalitodellisuuden toteutustekniikat 5 op ELE-8011 Langattomat sovellukset älykkäissä ympäristöissä 5-15 op ELE-8021 Radiotunnistussovellusten erityiskysymyksiä 5-15 op SMG-5260 Sähkömagneettiset häiriöt (EMI) 3 op

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELE-1100 Elektroniikan diplomityöseminaari 2 op  
ELE-3050 CAE elektroniikassa 3 op  
ELE-3150 EMC-suunnittelu 5 op  
ELE-3300 Audioelektroniikka 4-7 op  
ELE-3350 Mekatroniikan erityiskysymyksiä 5 op  
ELE-3400 Sovelletun elektroniikan erityiskysymyksiä 5-6 op  
ELE-4120 Elektroniikan luotettavuus 5 op V  
ELE-4200 Elektroniikan materiaalit 5 op V  
ELE-4220 Elektroniikan uudet valmistusmenetelmät 4 op V  
ELE-4250 Elektroniikan miniatyrisointi 5 op V  
ELE-6050 RF-tekniikan perusteet I 5 op  
ELE-6106 Basic RF measurements 4 op  
ELE-6306 Radio Frequency Identification Technology 5 op  
ELE-7050 Sulautetut prosessorisovellukset 5 op  
ELE-7100 Moderni käyttöliittymäelektroniikka 5 op  
ELE-7150 Näyttötekniikat 5 op  
ELE-7200 Virtuaalitodellisuuden toteutustekniikat 5 op  
ELE-8021 Radiotunnistussovellusten erityiskysymyksiä 5-15 op  
MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 1 5 op  
SMG-4100 Sähkömateriaalioppi 5 op  
SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto 5 op  
SMG-5260 Sähkömagneettiset häiriöt (EMI) 3 op  
TTE-1011 Tuotantotekniikan perusteet 4 op  
TTE-4011 Laatu- ja mittaustekniikat 4 op  
TTE-5056 Assembly Technologies and Systems 6 op  

Lisätiedot

Opintokokonaisuus korvaa aiemmat Elektroniikan laitesuunnittelu ja Elektroniikan pakkaus- ja tuotantotekniikka syventävien opintojen paketit.

Viimeksi muokattu17.03.2011