Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Toivo Lepistö, Laura Frisk

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tuntee opintokokonaisuuden jälkeen elektroniikkatuotteissa käytetyt materiaalit.
- Opiskelija voi suuntautua painettavan ja orgaanisen elektroniikan materiaaleihin tai elektroniikan luotettavuuspuolelle. Painettavaan ja orgaaniseen elektroniikkaan suuntautuessaan opiskelija hallitsee painettavassa ja orgaanisessa elektroniikassa käytetyt materiaalit ja tutkimusmenetelmät. Elektroniikan luotettavuuteen suuntautuessaan opiskelija hallitsee elektroniikkatuotteen materiaalit ja tuntee niiden vauriomekanismit ja -analyysimenetelmät.
- Opiskelija tuntee opintokokonaisuuden jälkeen elektroniikan valmistukseen liittyvät materiaalikysymykset. Tässä keskitytään kokoonpanon kannalta keskeisiin materiaaleihin, pakkaus- ja liitostekniikoihin sekä niiden materiaalikysymyksiin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Elektroniikan perusteet 25 op Pakollinen Pakollinen materiaalitekniikan koulutusohjelman opiskelijoille.
Elektroniikka 25 op Suositeltava
Materiaalitutkimus 25 op Pakollinen Pakollinen sähkötekniikan koulutusohjelma opiskelijoille.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opiskelija tekee diplomityönsä elektroniikan opintokokonaisuuteen, tulee hänen suorittaa kurssi ELE-1100 Elektroniikan diplomityöseminaari

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ELE-3120 Elektroniikan tuotesuunnittelun työkurssi 6-8 op IV  
ELE-4200 Elektroniikan materiaalit 5 op V  
Yhteensä 11 op  

Täydentävät opintojaksot

Elektroniikan materiaalien syventävien pakettia voidaan painottaa painettavaan ja orgaaniseen elektroniikkaan, jolloin on suositeltavaa valita seuraavia opintojaksoja: ELE-4220 Elektroniikan uudet valmistusmenetelmät 4 op ELE-4306 Semiconductor Physics and Devices 5op FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka 3 op FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka 4 op FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet 5 op KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op KEM-3100 Polymeerikemia 5 op MOL-1530 Polymeerifysiikka 5 op MOL-7606 Coatings and surface treatments 6 op MOL-7706 Thin film technologies 3 op SMG-4100 Sähkömateriaalioppi 5 op Elektroniikan materiaalien syventävien pakettia voidaan painottaa myös elektroniikan luotettavuuteen, jolloin kannattaa valita mm. seuraavia opintojaksoja: ELE- 4120 Elektroniikan luotettavuus 5 op ELE-4220 Elektroniikan uudet valmistusmenetelmät 4 op ELE-4250 Elektroniikan miniatyrisointi 5 op ELE-4306 Semiconductor Physics and Devices 5op KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op KEM-3100 Polymeerikemia 5 op MOL-7506 Corrosion and its prevention 6 op MOL-3516 Failure analysis 5 op MOL-6616 Degradation of polymers 5 op RTEK-2000 Statiikan perusteet 4 op MEC-2301 Lujuusopin perusteet 4 op

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-1100 Elektroniikan diplomityöseminaari 2 op
ELE-4120 Elektroniikan luotettavuus 5 op
ELE-4220 Elektroniikan uudet valmistusmenetelmät 4 op
ELE-4250 Elektroniikan miniatyrisointi 5 op
ELE-4306 Semiconductor Physics and Devices 5 op
ELE-7150 Näyttötekniikat 5 op
FYS-1480 Kiinteän olomuodon fysiikka A 3 op
FYS-1490 Kiinteän olomuodon fysiikka B 4 op
FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op
FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet 5 op
KEM-1350 Laboratoriotyöturvallisuus ja -työtavat 2 op
KEM-2050 Kemian perustyöt 6 op
KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op
KEM-3100 Polymeerikemia 5 op
MEC-2301 Lujuusopin perusteet 4 op
MOL-1530 Polymeerifysiikka 5 op
MOL-3516 Failure Analysis 5 op
MOL-6616 Degradation of Polymers 5 op
MOL-7506 Corrosion and its Prevention 6 op
MOL-7606 Coatings and Surface Treatments 6 op
MOL-7706 Thin Film Technologies 3 op
RTEK-2000 Statiikan perusteet 4 op
SMG-4100 Sähkömateriaalioppi 5 op

Lisätiedot

Elektroniikan materiaalien syventävät opinnot on tarkoitettu materiaalitekniikan tai elektroniikan pääaineopiskelijoille, jotka haluavat syventyä elektroniikan valmistuksen materiaalikysymyksiin. Elektroniikan opetuksen osa-alueita ovat kokoonpanon kannalta keskeiset materiaalit sekä pakkaus- ja liitostekniikat.

Viimeksi muokattu17.03.2011